ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی

مجموعه علوم آزمايشگاهي (٣ ) رشته هاي: * انگل شناسي * قارچ شناسي * ميكروبشناسي * ويروس شناسي
منابعدرس

1.Connie E.Mahon Elsevir 2023, Textbook of Diagnostic Microbiology

2.Patrick R. Murray Elsevir 2021 , Medical Microbiology

3.Jawetz.Melnick & Adelberg’s McGraw-Hill 2019 , Medical Microbiology 4

.Patricia M. Tille Elsevier 2017, Bailley & Sott’s Diagnostic Microbiolog

باكتري شناسي

)١-قارچ شناسي پزشكي جامع ، دكتر فريده زيني و همكاران ، انتشارات دانشگاه تهران ١٣٩٢ .

2.Hospenthal, Duane R., Rinaldi, Michael G , Springer intermational publishing Switzerland , 2015

,Diagnosis and Treatment of Fungal Infections

لينك درسي به كتاب در ذيل آمده است

http://library.lol/main٢٥٢٠/C11E01563C24EE8164D01EB3D5٠C

قارچ شناسي

.1 Zinsser, Medical Microbiology,Wolfgang k, Jollik, Hilda p.Willet, Dennis bernardAmos, 20th edition,publisher: appelton & LANGE, 2016

.2 E. Jawetz .Medical Microbiology, Jawetz,Melnick& adelberg, 28th edition,Mc Graw Hill, Lange 

ويروس شناسي

١. دكتر محمد وجگاني، ايمنولوژي؛ آخرين ويرايش

.2 Abul K . Abass et al, Cellular & Molecular Immunology (و يا ترجمه فارسي آن)

ايمني شناسي

.1 Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology

كه توسط اساتيد معتبر انگل شناسي ترجمه شده است.

  1. تك ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان، دكتر مصطفي رضائيان، دكتر حسين كشـاورز ، دكتر مهدي محبعلي. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايده نوين. ويرايش سوم ، اسـفند ١٣٩٨.
  2. صائبي، اسماعيل. بيماري هاي انگلي در ايران جلد دوم (بيماري هاي كرمي).انتشارات آييژ.سال ١٣٩٣.

منابع جهت مطالعه بيشتر(تكميلي:)

.4 Dickson D.Despommier,Daniel O.Griffin,Robert W.Gwadz,Peter J.Hotez,Charles A.Knirsch.Parasitic Diseases, Parasites without

Borders,INC.NY.2017.Sixth Edition.

  1. ارفع، فريدون. كرم شناسي پزشكي. انتشارات خسروي، ويرايش نهم. سال ١٣٩٦.
  2. نديم،ابوالحسن. محبعلي،م.خامسي پور،ع. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران، ويراست چهارم.سال ١٤٠٠.
انگل شناسي

.1 H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

زيست شناسي

سلولي مولكولي

 

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه علوم آزمایشگاهی
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد قارچ شناسی پزشکی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد قارچ شناسی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشكی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشکی
دروس امتحانی و ضرایب قارچ شناسی پزشکی
طرح درس کارشناسی ارشد قارچ شناسی
درباره رشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشكی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید