ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 

طرح درس کارشناسی ارشد انگل شناسی

طرح درس کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

1- مقدمه:

کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی پزشکی Medical Parasitology (M.Sc.)
رشته انگل شناسی پزشکی علم شناسایی موجودات و حیواناتی است که اکثراً داخل یا روی بدن انسان و یا حیواناتی که منبع و یا مخزن آلودگی برای انسان می شوند زندگی می کنند و ایحاد عفونت و بیماری های می نمایند که سلامت و جان انسان را به خطر می اندازند.
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی است که طی یک دوره آموزشی نظری، عملی و آزمایشگاهی انگل های بیماری زا برای انسان را از نظر اهمیت و انتشار، دوره زندگی، راه های انتقال، بیماری زایی، علائم بالینی، روش های تشخیص آزمایشگاهی، اصول پیشگیری و کنترل به طور جامع به دانشجویان می آموزد.

2- تاریخچه کارشناسی ارشد انگل شناسی :
انگل شناسی یکی از قدیمی ترین رشته های علوم پزشکی است. حدود هزار سال قبل، دانشمند ایرانی شیخ ابوعلی سینا در کتاب قانون تعدادی از انگل هایی را که با چشم غیر مسلح قابل روئیت بودند را شرح داده است و در مورد علائم بالینی بعضی دیگر از بیماری های انگلی که عامل آنها در آن زمان با چشم غیرمسلح قابل روئیت نبوده اند توضیح داده است.
در ایران با توجه به شیوع بیماری های انگلی دانشمندان و محققین در زمینه های مختلف این بیماری ها مطالعاتی انجام داده اند و نتایج بررسی های خود را ارائه نموده اند.
اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی پزشکی در سال 1363 در دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد. قبل از آن انگل شناسی جزو دروس اساسی کارشناسی ارشد رشته پاتوبیولوژی در همین دانشکده تدریس می شد.
مطالعات دانشمندان و محققیقن انگل شناسی و توسعه فناوری های جدید استفاده از علوم بیولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، اپیدمیولوژی، فارماکولوژی، ژنتیک و بیوتکنولوژی و کاربرد آنها در علم انگل شناسی در چند دهه اخیر سبب شناسایی بیشتر موجودات انگلی انسان و نقش و اهمیت آنها در ایجاد عفونت های بیماری های انگلی شده است. و پیشرفت های قابل ملاحظه ای در تعیین سویه و گونه انگل های بیماری زا برای انسان و مخازن حیوان و در زمینه های اپیدمیولوژی، ایمونولوژی، روش های تشخیص، درمان و کنترل بیماری های انگلی انجام گرفته است.

3- مزایای کارشناسی ارشد انگل شناسی:
پیشرفت های علمی در زمینه انگل شناسی پزشکی و رشته های مرتبط بیش از پیش سبب نمایان شدن اهمیت بیماری های انگلی در دنیا و از جمله در ایران شده است و ضرورت ارتقاء آموزش و پژوهش و خدمات تشخیصی و بهداشتی در زمینه های انگل شناسی پزشکی و بیمارهای انگلی و تربیت نیروی انسانی لازم و کافی در سطوح تحصیلات تکمیلی مشخص می نماید.

4- کاربرد رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی:
رسالت برنامه آموزشی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی تربیت و آماده کردن دانش آموختگانی است که توانایی لازم برای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی آزمایشگاهی و بهداشتی در حد کارشناسی ارشد داشته باشند.

5- آینده کارشناسی ارشد انگل شناسی
با اجرای برنامه آموزشی کارشناسی ارشد انگل شناس پزشکی،نیروی انسانی آموزش دیده در این مقطع قادر خواهند بود با فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی آزماسشگاهی و بهداشتی خود علم انگل شناسی پزشکی را ارتقاء بخشیده و مسائل و مشکلات موجود در زمینه بیماریهای انگلی شایع در کشور را در حد توانایی خود برطف نمایند.

6- هدف از رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی
هدف اصلی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی تربیت و آماده سازی دانش آموختگانی است که با آموزش مداوم توانایی لازم جهت آموزش، پژوهش و خدمات آزمایشگاهی و بهداشتی در زمینه عفونت ها و بیماری های انگلی در انسان را داشته باشند.

7- بازار کار کارشناسی ارشد انگل شناسی :
1- خدماتی
2- آموزشی
3- پژوهشی

8- وظایف حرفه ای دانش آموختگان:
1- خدماتی: شرکت در برنامه های اجرایی پیشگیری و کنترل بیماری های انگلی و انجام آزمایش های انگل شناسی و گزارش نتایج آزمایش در آزمایشگاه های تشخیص طبی.
2- آموزشی: آماده سازی نمونه های آموزشی انگل شناسی پزشکی برای دوره های مختلف این رشته و تدریس دروس نظری و عملی انگل شناسی در دوره های کاردانی و کارشناسی و کمک در تدریس دروس عملی آزمایشگاهی دور های دکتری عمومی و تحصیلات تکمیلی
3- پژوهشی: فعالیت ها ی پژوهشی و همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه بیماری های انگلی شایع در کشور.

9- راههای آموزش کارشناسی ارشد انگل شناسی :
- تلفیقی از دانشجو محوری و استاد محوری (ضمناً توجه به استراتژی های جدید آموزشی مانند آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد)
- تدریس تؤام دروس نظری و عملی انگل شناسی پزشکی به منظور تربیت نیروی انسانی مطلع در مطالب نظری و ماهر و ورزیده در انجام کارهای عملی آزمایشگاهی
- تدریس دروس نظری و عملی علوم آزمایشگاهی وابسته مانند حشره شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و قارچ شناسی پزشکی به منظور توسعه اطلاعات دانشجو در رشته های وابسته و مرتبط
- استفاده دانشجو از کتاب های مرجع و شبکه های اطلاع رسانی و سایت های علمی جهت یافتن پرسش های علمی خود در زمینه انگل شناسی پزشکی و رشته های وابسته
- انتخاب موضوع هایی در زمینه انگل شناسی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی)،بررسی و مطالعه در مورد آنها و تهیه یک متن علمی و ارائه به صورت سمینار و شرکت فعال در همایش های علمی مربوط به رشته انگل شناسی پزشکی و سایر رشته های مرتبط
- انتخاب یکی از مسائل و مشکلات بیماری های انگلی به عنوان موضوع پایان نامه و اجرای عملیات صحرایی و آزمایشگاهی آن با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و تدوین نتایج جامع به صورت پایان نامه

*10- شرایط و نحوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی:
کسانی می توانند در آزمون ورودی این دوره ثبت نام و شرکت نمایند که دارای دانش نامه کارشناسی در یکی از رشته های انگل شناسی، حشره شناسی پزشکی،میکروب شناسی، ایمنی شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکس، زیست شناسی عمومی و زیست شناسی (گرایش های علوم جانوری، علوم سلولی، ملکولی و میکوبیولوژی) و ژنتیک باشند.
ضریب نام درس
ضریب 4 زبان عمومی
ضریب 5/3 تک یاخته شناسی
ضریب 5/3 کرم شناسی
ضریب 5/1 ایمنی شناسی
ضریب 2 میکروبیولوژی شامل: باکتری شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی
ضریب 5/1 زیست شناسی با گرایش سلولی و ملکولی
16 جمع

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی به دفترچه آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.

11-رشته های مشابه کارشناسی ارشد انگل شناسی در داخل کشور:
رشته مشابه این رشته در داخل کشور وجود ندارد

12- رشته های مشابه کارشناسی ارشد انگل شناسی در خارج از کشور:
در سایر کشور های دنیا رشته مشابه تحت عنوان MSc in Medical Parasitology در دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن، دانشکده پزشکی گرمسیری لیورپول در انگلستان و دانشکده پزشکی آدیس آبابا در اتیوپی وجود دارد. در دانشگاههای بعضی از کشور ها مانند امریکا انگل شناسی جزو دروس کارشناسی ارشد بعضی از رشته های عمومی مانند میکروبیولوژی و پاتوبیولوژی تدریس می شود.

13- شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی:
براساس شرایط و ضوابط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
مصاحبه با رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد انگل شناسی
آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد انگل شناسی
درباره رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدانگل شناسی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه انگل شناسی
مدارک مورد پذیرش انگل شناسی پزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید