ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس دکتری آمار زیستی

 

دوره دکتری تخصصی (Ph.D) آمار زیستی
Ph.D Degree in biostatistics
شاخه¬ای از آمار (کاربردی) است که تمرکز و تأکید آن بر توسعه و استفاده از روش¬های آماری است که در راستای حل مسائل و پاسخ به سوالاتی که در بهداشت، پزشکی و ژنتیک و بیولوژی انسانی مطرح می-شوند. دانش¬آموختگان آن قادر خواهند بود به امر تدریس و تحقیق در دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی اشتغال ورزند.
تاریخچه دکتری آمار زیستی :
از آغاز قرن هفدهم تا امروز، پدیده¬های اساسی بیولوژیکی (مخصوصاً مرگ و میر و ابتلاء به بیماری¬ها) و جمع-آوری داده¬ها در این زمینه¬ها بسیار مورد توجه بوده است. دوره دکتری (Ph.D) آمار زیستی در سال 1368 شمسی با پذیرش 2 دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار کرد. در حال حاضر دانشگاه¬های علوم پزشکی تهران، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره کارشناسی ارشد و دانشگاه¬های علوم پزشکی تهران و شیراز و دانشگاه تربیت مدرست در مقطع دکتری و از طریق آزمون ورودی دانشجو می¬پذیرد.
به کار گیری کامپیوترها با سرعت بسیار بالا مخصوصا در دهه¬های اخیر تأثیری شگرف بر تمامی عرصه¬های حیات انسان از جمله علوم داشته است. از این میان علم آمار زیستی نیز همچون سایر علوم متأثر از پیشرفت¬های محاسباتی دستخوش تحولات و پیشرفت¬های بسیار چشمگیری شده است. اجرای روش¬های آماری که حتی در بیست سال پیش غیرقابل تصور بودند امروزه بصورت کار روزمره هر کار بر آمار زیستی در آمده است. در این راستا:
1- پیشرفت¬های نظری: توسعه روش¬های تئوریک آمار زیستی با اهداف کاربردی آنها در علوم پزشکی و بهداشتی.
2- پیشرفت¬های فن¬آوری: با اهداف روش¬های بهینه انتقال علم آمار زیستی به سایر کاربران بهداشتی و علوم زیستی.
3- پیشرفت¬های محاسباتی: در زمینه¬های مختلف و متعدد از جمله روش¬های آماربیزی، Data Mining، Bootstrapping، High Throughput و کاربرد آمار در ژنتیک ملکولی.
4- تغییرات فرهنگی- اجتماعی: نیازهای روز افزون به تلخیص و ارائه اطلاعات معتبر.
5- شیوه¬های ارائه خدمات: رایانه¬ای شدن تبادلات کلیه جنبه¬های اطلاعات آماری.
نیاز فوری به بازنگری برنامه¬های آموزشی موجود در ایرن در رشته آمار زیستی که در سال¬ها قبل و براساس امکانات و نیازهای آن زمان طراحی شده است را طلب می¬کند.
ضرورت دکتری آمارزیستی
ما اعتقاد داریم که «ارتقاء سلامت» انسان¬ها و «پژوهش» و «آموزش» در آن علاوه بر ارزش¬های «معنوی» بالاترین حرفه و مقامی است که یک فرد می¬تواند در طول عمر خود به آن نائل آید. در این راستا، دانش-آموختگان این رشته بایستی با بینش «سلامت¬نگر، جامعه¬نگر» و «آینده¬نگر» و پژوهش¬گرا و با استفاده از روش-های کلاسیک توأم با تکنولوژی¬های مدرن و مناسب و با در نظر گرفتن اصول عدالت¬خواهی، رعایت حقوق، تأکید بر اولویت¬های بومی و توجه فزاینده به دانش روز به ارائه خدمات مورد نظر در زمینه نیازهای جامعه بپردازند.
با توجه به این که علم آمار زیستی از(معدود) علومی است که بطور روزافزون در کلیه زمینه¬های پژوهشی نشر از صنعت و کشاورزی، اقتصاد و تجارت گرفته تا بهداشت و بیولوژی و بیوتکنولوژی و پزشکی کاربرد پیدا کرده است، لذا دانش¬آموختگان این رشته بایستی اطلاعات و علم و توانمندی¬های لازم را به صورت چند پیشه¬ای (Multidisciplinary) فراگرفته و با آموزشی هدفدارل مبتنی بر تفکر و خلاقیت و نوآوری و مبتنی بر نیازهای بومی جامعه به تولید فکر و ارائه خدمات بپردازند.
اهمیت دکتری آمارزیستی  (Mission)
رسالت این رشته آموزش و تعلیم عالمان علوم زیستی جهت همکاری با محققین و مراکز تحقیقات بهداشتی و بالینی و اجرای تحقیقات روش¬شناسی آماری با مراکز تحقیقات بهداشتی و سلامتی در سطح محلی، منطقه و ملی و تقویت و توانمندسازی دانش¬آموختگان برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به مراکز علمی پژوهشی چون دانشگاه¬ها و متخصصی بهداشت عمومی، پزشکی و داروسازی است.
آینده دکتری آمار زیستی  (Vision)
این برنامه با بکارگیری خلاقیت و تجربیات علمی و کاربردی اساتید، دانش¬آموختگان و دانشجویان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب و تشویق لازم جهت انجام تحقیقات متعالی در علم آمار زیستی وکاربرد و اجرای صحیح علم آمار زیستی در راستای بهینه¬سازی سلامت عمومی جامعه بهینه¬سازی آموزش علم آمار زیستی و پیشبرد آمار زیستی طراحی شده است که بطور پویا همپای دانشگاه¬های پیشرفته و مطرح جهان قادر به رقابت باشد.
هدف دکتری آمارزیستی  (Aims)
هدف از برنامه دکترای آمار زیستی عبارتست از:
1- بکارگیری مهارت¬های ذهنی آمار زیستی در تحقیقات علوم بهداشتی- پزشکی در دانشگاه¬ها
2- توانمندسازی دانش¬آموختگان برای ایفای نقش در تحقیقات در زمینه¬های مختلف علوم زیستی، منتهی با تأکید بیشتر بر ایفای نقش آموزشی و پژوهشی برای این مقطع
بازارکار دکتری آمارزیستی  (Role Definition)
نقش دانش¬آموختگان دوره دکتری آمار زیستی را می¬توان در زمینه¬های زیر خلاصه کرد:
1) آموزشی 2) مدیریتی 3) پژوهشی 4) مشاوره¬ای
وظایف دکتری آمار زیستی (Task Analysis)
خطوط کلی وظایف دانش¬آموختگان مقطع دکتری آمار زیستی را می¬توان بصورت ذیل گروه¬بندی کرد:
الف: در زمینه¬های آموزشی
1- تدریس، آموزش و ارائه یک یا چند موضوع درسی در زمینه¬های مشخص و یا کلاسیک آماری در رابطه روشن با آمار زیستی و یا آمار پزشکی، این دروس بایستی بطور دائم در سطوح ابتدایی و پایه¬ای، متوسط و پیشرفته و همگام با طرح درس¬های رشته آمار زیستی باشد.
2- پیگیری و ارائه طریق به روش¬های بهینه جهت آموزش دادن و انتقال مفاهیم کلاسیک و جدید آمار زیستی به دانشجویان رشته آمار زیستی و رشته¬های دیگر علوم پزشکی و بهداشتی
ب: در زمینه پژوهشی
1- تحقیق، تفحص و پیگیری منظم در یک یا چند موضوع معین آماری با هدف پیشبردن مرزهای علم آمار زیستی
2- کمک به تحقیقات سایر محققین در زمینه¬های دیگر علوم زیستی با استفاده از مسائل تحقیقاتی ایشان و با ارائه بازخورد و راهکار مناسب و شرکت فعال و مؤثر در پژوهش¬های پزشکی- زیستی
ج: در زمینه¬های مشاوره¬ای
راهمایی دیگر محققین و مؤسسات پژوهشی ارگان¬ها و ارائه راهنمایی به دانشجویان جهت نیل ایشان به اهداف تحقیقاتی مورد نظر پژوهش
د: در زمینه مدیریتی
همکاری و مدیریت پروژه¬های تحقیقایت به خصوص پروژه¬های کلان و ملی
برنامه های راهبردی دکتری آمارزیستی
1- بهره¬گیری از استراتژی تلفیقی آموزشی (استفاده از استراتژی استادمحوری یا شاگردمحوری برحسب نیاز)
2- بهره¬گیری از عرصه¬های علمی و واقعی کار و عرصه¬های شبیه¬سازی شده.
3- Community Orientation
4- استفاده از شیوه¬های مبتنی بر مشکل (Problem Oriented) برحسب مورد.
5- بهره¬گیری از Integration در عرصه¬های کاری
ظرفیت  پذیرش دانشجو دکتری آمارزیستی
1- شرایط ورود به دوره دکتری (Ph.D) آمار زیستی عبارت است از:
داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی و دارندگان مدارک دکتری حرفه¬ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
2- مواد امتحانی و ضرایب آن شامل:
آمار ریاضی و احتمالات ضریب 2
روش¬های آماری ضریب 3
جمعیت¬شناسی ضریب 1
کلیات پزشکی و بهداشت عمومی ضریب 2
اصول و روش¬های اپیدمیولوژی ضریب 2
رشته¬های مشابه   دکتری آمارزیستی در داخل کشور
1- آمار محض 2- آمار کاربردی
رشته¬های مشابه دکتری آمارزیستی  در خارج کشور
1- آمار محض 2- آمار کاربردی
این رشته¬ها در دانشگاه¬های معتبر آمریکا از قبیل: دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه ایالتی اوهایو، دانشگاه ایالتی واشنگتن، دانشگاه کالیفرنیا در لس¬آنجلس، کارولینای شمالی، میشیگان، جان¬هاپکینز و هاروارد و ده¬ها دانشگاه معتبر دیگر آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان ارائه می¬گردد.
شرایط بکارگیری دکتری آمارزیستی
براساس مصوبات و ضوابط شورای نظارت، ارزیابی و گسترش دانشگاه¬های علوم پزشکی می¬باشد.
موارد دیگر (مانند بورسیه)
به تعداد محدود برای کسب تجربیات بطور ملموس و انتقال آن به داخل کشور

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی

آزمون های کشوری دکتری آمار زیستی

کلاس کنکور دکتری آمار حیاتی

جزوات نفرات برتردکتری آمار حیاتی

درباره رشته دکتری آمار حیاتی

ظرفیت پذیرش دکتری آمار زیستی 

مدرک تحصیلی مورد پذیرش دکتری امار زیستی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه آمار زیستی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید