ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایاوفوریتHealth in emergencies and diaster
برنامه ریزی آموزشی دکترا  سلامت دربلایا و فوریت ها:
براساس آیین نامه و ضوابط دوره دکتری تخصصی مصوب شورای عالی آموزش پزشکی میباشد.
تعدادکل واحد های درسی:

نام دروس و تعداد کل واحد های درسی دکترا  سلامت دربلایا و فوریت ها:
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 24واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 6 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 50واحد

ضمنا علاوه برواحد های دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،حداکثر 16 واحد از واحدهای دروس کمبود یا جبرانی(جدول الف)رابگذراند.

جدول الف)دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت ها
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
01 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 26 9 17
02 روش تحقیق وآمار پیشرفته 3 2 1 68 34 34
03 مبانی بلایا در نظام سلامت 2 2 - 34 34 -
04 اصول مدیریت و برنامه ریزی سلامت 2 2 - 34 34 -
05 اصول اپید میولوژی 2 2 - 34 34 -
06 زبان تخصصی 3 2 1 68 34 34
07 فوریت های پزشکی 2 2 - 34 34 -
08 اصول خدمات بهداشتی درمانی ونظام ارجاع 2 2 - 34 34 -
09* پدافند غیرعامل 2 5/1 5/0 52 26 17
جمع 19
علاوه برواحد های دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،حداکثر 16 واحد از واحدهای دروس کمبود یا جبرانی(جدول الف)رابگذراند.
*گذراندن سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی (کد01)ودرس پدافند غیر عامل (کد09)برای همه دانشجویانی که قبلا آن را نگذرانده اند ازامی است.

جدول ب)دروس اختصاصی اجباری(core)برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایاو فوریت ها
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی
جمع نظری کارآموزی جمع نظری کارآموزی
10 مدیریت خطر در بلایا وفوریت ها 2 2 1 85 33 51
11 اپیدمیولوژی بلایا 2 5/1 5/0 52 26 26
12 مخاطرات انسان ساز 2 5/1 5/0 52 26 26
13 مخاطرات طبیعی 2 5/1 5/0 52 26 26
14 تحلیل خطر 2 5/1 5/0 52 26 26
15 برنامه ریزی بیمارستانی وپیش بیمارستانی در بلایا وفوریت ها 2 5/1 5/0 52 26 26
16 بهداشت عمومی در بلایاو فوریت ها 2 5/1 5/0 52 26 26
17 بهداشت محیط در بلایاو فوریت ها 2 5/1 5/0 52 26 26
18 فوریت های بیماری های واگیر 2 5/1 5/0 52 26 26
19 مدیریت مردم-محور بلایا 1 5/0 5/0 35 9 26
20 سامانه ی فرماندهی حادثه 1 5/0 5/0 35 9 26
21 سمینار 1 - 1عملی 32 - 34عملی
22 کارورزی 2 - 2 136 - 136
23 پایان نامه 20
جمع 19

جدول ج) دروس اختصاصی-اختیاری non coreدوره دکتری تخصصی PhDرشته سلامت در بلایا وفوریت ها
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی
جمع نظری کارآموزی جمع نظری کارآموزی
10 اقتصاد سلامت در بلایا 2 2 - 34 34 -
11 جغرافیای سلامت وgis 1 5/0 5/0 35 9 26
12 مدیریت اورژانس بیمارستانی وپیش بیمارستانی 2 5/1 5/0 52 26 26
13 تغذیه در بلایا وفوریت ها 1 5/0 5/0 35 9 26
14 بهداشت باروری در بلایا وفوریت ها 1 5/0 5/0 35 9 26
15 بهداشت روانی-اجتماعی در بلایا 2 5/1 5/0 52 26 26
16 اطلاع رسانی خطر در بلایا 1 5/0 5/0 35 9 26
17 اقدامات بشر دوستانه بین المللی 1 5/0 5/0 35 9 26
18 مدیریت وفناوری های اطلاعات در بلایا 1 5/0 5/0 35 9 26
19 پرستاری در حوادث وبلایا 2 5/1 5/0 52 26 26
20 مطالعات کیفی 2 5/1 5/0عملی 43 26 17عملی
21 مدل های پیش بینی در اپیدمیولوژی 2 1 1 51 17 34
22 مدیریت منابع وپشتیبانی در بلایا وفوریت ها 1 5/0 5/0 35 9 26
23 مدیریت راهبردی 2 5/1 5/0عملی 52 26 17عملی
جمع 21
دانشجو میبایست 6 واحد از دروس فوق (جدول ج)را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر ،موافقت استاد راهنما وتایید شورای نحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون کشوری دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

کلاس کنکور دکتری سلامت دربلایا و فوریت ها

جزوات نفرات برتردکتری سلامت دربلايا و فوريت ها

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه سلامت در بلایا و فوریت ها

مدارک مورد پذیرش دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

ظرفیت پذیرش دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید