ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 دوره دکتری تخصصیPhDرشته اقتصادسلامت Health economics

دوره نظام آموزشی دکتری اقتصادسلامت:
مطابق آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhDمصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
تعداد کل واحد های درسی دکتری اقتصادسلامت:
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 21واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 9 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 50واحد
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یاتعدادی از دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 26 9 17
2 اقتصادخرد 2 2 - 34 34 -
3 اقتصادکلان 2 2 - 34 34 -
4 مبانی واصول اقتصادسلامت 2 2 - 34 34 -
5 اقتصاد کاربردی درسلامت 2 1 1 51 17 34
6 ریاضیات کاربردی در اقتصاد 3 2 1 68 34 34
7 مبانی بهداشت عمومی 2 2 34 34 -
8 اصول ومبانی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 2 2 34 34 -
جمع 16
الف)جدول دروس کمبود یل جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته اقتصاد وسلامت
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یاتعدادی از دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند.
*گذراندن این درس برای دانشجویانی که قبلا آن را نگذرانده اند الزامی است.

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
9 اقتصاد خرد وکلان پیشرفته 3 2 1 68 34 34 2و3
10 اقتصادسلامت 3 2 1 68 34 34 4
11 سیاست گذاری وبرنامه ریزی بخش سلامت 2 1 1 51 17 34 -
12 سمینار 1 - 1 34 - 34 -
13 روش تحقیق پیشرفته در علوم اجتماعی وبهداشت 3 2 1 68 34 34 -
14 اقتصادسنجی پیشرفته 3 2 1 68 34 34 5
15 اقتصاد بخش عمومی 2 2 - 34 34 - -
16 اقتصاد بیمه 2 2 - 34 34 - -
17 ارزیابی اقتصادی پروژه های سلامت 2 1 1 51 17 34 9و10
18 پایان نامه 20
جمع 41
ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD)اقتصاد وسلامت

ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
19 مدیریت مالی در بخش سلامت 3 1 2 85 17 68 -
20 اقتصاد بین الملل 3 2 1 68 34 34 9و10
21 اقصاد وسیاست گذاری دارویی 3 2 1 68 34 34 -
22 مدیریت اطلاعات پزشکی 3 2 1 68 34 34 -
23 ارزیابی نظام های سلامت 3 2 1 68 34 34 -
24 اقتصاد منابع انسانی نظام سلامت 3 2 1 68 34 34 --
25 بازاریابی خدمات سلامت 3 2 1 68 34 34 -
26 جامعه شناسی پزشکی 3 2 1 68 34 34 -
جمع 24

دانشجو موظف است با توجه به موضوع پایان نامه ،نظر استادراهنما وتایید گروه آموزشی تعداد9واحد از دروس اختصاصی اختیاری رابگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری اقتصاد بهداشت

دانلود سوالات دکتری اقتصاد بهداشت

کلاس کنکور دکتری اقتصاد بهداشت

جزوات نفرات برتردکتری اقتصاد بهداشت

درباره رشته دکتری اقتصاد بهداشت

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه اقتصاد سلامت

ظرفیت پذیرش دکتری اقتصاد بهداشت

مدارک مورد پذیرش دکتری اقتصاد سلامت

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید