ورود  \/ 
ثبت نمودن
01 شهریور

Thought

معنیThought: فکر و اندیشه
مترادف : idea, concept, product of the mind
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Michael never gave any thought to others.
 
News of the crash dominated his thoughts.
 
That's an interesting thought. Let's discuss it at the meeting.
 
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید