ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

طرح درس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی


مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته )
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تخصصی شدن علوم مختلف بویژه درزمنیه های مدیریت و بالاخص درامراداره ابعاد وسطوح مختلف نظام خدمات بهداشتی و درمانی درسطح جهانی از اهمیت و الویت خاصی برخوردار بوده و روزبه روزمورد تاکید و توجه بیشتری قرار میگیرد و همراه با توسعه سیستم خدمات بهداشتی و درمانی و درکنار تربیت نیروی انسانی کارائی برای رشته های مختلف علوم پزشکی ، پرورش مدیرانی که قادر باشند درکنار سایر متخصصان دراداره چنین موسسات سهیم باشند دربرنامه های آموزشی و درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورهای مترقی گنجانیده شده است .
درکشورما، گسترش دامنه دار سیستم خدمات بهداشتی و درمانی خاصه بعد ازانقلاب اسلامی و کمبود نیروی انسانی هرجهت اداره و مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمانی لزوم تربیت و آموزش افرادی بدین منظور را ایجاب می نماید.
لذا نیازمندی نظام خدمات بهداشتی و درمانی به تربیت شدگان این رشته درسطوح مختلف مدیریت لزوم برای تربیت کارشناسان ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را بارز می سازد.
1-تعریف کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی:
هدف از پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
-تجزیه وتحلیل نظام خدمات بهداشتی
-ارزیابی بیمارستانها ازنظر کیفی و کمی
-اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
-تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیتهای بیمارستانی
2-مدت دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی :
طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2 سال می باشد و طبق آئین نامه های آموزشی است . دروس دراین دوره بصورت نظری ، عملی ، کارآموزی ، و کارورزی تدریس و آموزش داده خواهد شد . هرواحد درس نظری درهرترم معادل 17 ساعت و هردرس عملی معادل 34 ساعت می باشد . کارآموزی ، کارورزی ، دربیمارستانها و مراکز آموزشی تحقیقاتی انجام میگیرد.
کارآموزی :
ترم اول : هقته ای 4 ساعت یک روز درهفته بصورت بازدید ازبیمارستانها
ترم دوم :هفته ای 4 ساعت یکروز درهفته بصورت بازدید از بیمارستانها
ترم سوم : هفته ای 8 ساعت دوروز درهفته بصورت کارعملی
ترم چهارم : هفته ای 8 ساعت دوروز درهفته بصورت کارعملی

 

کارورزی بمدت 2 ماه درپایان دوره تحصیل تئوری و بصورت تمام وقت 6 روز درهفته از ساعت 7 صبح لغایت 2 بعدازظهر.
3-دروس امتحانی و واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی:
تعداد واحدهای درسی این دوره 32 واحد درنظر گرفته شده است و به شرح ذیل ارائه میگردد.
دروس پایه 12واحد
دروس اختصاصی 12 واحد
پایان نامه 4 واحد
کارورزی و کارآموزی واحد

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
داوطلبان شرکت درآزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بردارا بودن شرایط عمومی گزینش دوره کارشناسی ارشد معمول در نظام آموزش عالی کشور ، باید حداقل دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) معتبر دریکی از رشته های زیر باشند.
اداره امور بیمارستانها – مدیریت با گرایشهای مختلف – بهداشت با گرایشهای مختلف و مدارک پزشکی

بازارکار کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی :
فارغ اتحصیلان این رشته معمولا درمشاغل مدیران صف و یا مشاغل ستادی درسازمانهای مختلف بهداشتی درمانی مانند بیمارستانها ی جداول (عمومی) تخصصی – توانبخشی – روانی مراقبت های اورژانس درمانگاهها ، کلینیک ها – شبکه های ارائه کننده مراقبت های بهداشتی اولیه مشغول بکار میشوند برنامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر اهداف ذکرشده به منظور پرورش :
1-تحلیل گر و پژوهشگر خط مشی و سیاست بهداشتی درمانی
2-مجری امور پژوهشی درمسائل بهداشتی و درمانی
3-ارزیابان و برنامه ریزان بهداشتی و مشاورین دراین امور

ضرورت و اهمیت کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی:
نیاز روز افزون جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی وتوجه خاص دولت و مردم به توصیه کمی و کیفی این خدمات بهبود عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی ، واقتصادی تر اداره کردن این سازمانها ، لزوم تربیت و بکارگیری مدیران متخصص درزمینه های علمی گسترده دانش مدیریت را اجتناب ناپذیر می سازد.
پویایی سازمانها ی مهمی که وظایف حیاتی و حساسی را برعهده دارند ، نیازمند برنامه ریزی ، سازمان دهی ، استخدام ، بودجه بندی ، هدایت ، کنترل و نظارت ، انگیزش کارکنان ، برقراری ارتباطات ، نوآوری و ارزیابی به صورت علمی ملهم ازموازین دانش مدیریت می باشد . لذا مدیرانی که قرار است درسطوح بالای مراکز بهداشت و درمان خدمت نمایند ، می بایست از نوعی بلوغ و پختگی علمی و تجربی برخوردارباشند.
تجارب سایر کشورها و مطالعات عدیده ای که طی سالهای اخیر پیرامون ابعاد مختلف اداره این مراکزصورت گرفته است ، موید نیاز به پرورش کارشناسان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشند.
قطعا ارائه این برنامه و مقطع تحصیلی با تغییراتی که درراستای ویژگیهای و اهداف نظام بهداشت و درمان کشورو تجارب حاصله از ارائه دوره های اخیر کارشناسی ارشد این رشته صورت پذیرفته است .
کارآیی و اثر بخشی خدمت مدیرانی که با این برنامه و سرفصل جدید آموزش می بینند به نحو بارزی افزایش خواهد یافت .
انتظار می رود که فارغ التحصیلان این رشته درمقظع کارشناسی ارشد درکنار انجام وظایف مسئولیتهای کلی خویش درامر مدیریت ، قادر باشند درمحاسبه هزینه ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ، تقلیل هزینه کارایی ، تحلیل داده ستاده ، تحلیل سیستمها و شبکه بهداشت و درمان ، مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

 

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر رشته مدیریت خدمات بهداشتی
کلاسهای نکته و تست کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
دانلود سوالات آزمون مدیریت خدمات بهداشتی
کارنامه آزمون ارشد خدمات بهداشتی درمانی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی 
دروس امتحانی و ضرایب مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی
درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

 

فصل اول

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته )

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقدمه :

تخصصی شدن علوم مختلف بویژه درزمنیه های مدیریت و بالاخص درامراداره ابعاد وسطوح مختلف نظام خدمات بهداشتی و درمانی درسطح جهانی از اهمیت و الویت خاصی برخوردار بوده و روزبه روزمورد تاکید و توجه بیشتری قرار میگیرد و همراه با توسعه سیستم خدمات بهداشتی و درمانی و درکنار تربیت نیروی انسانی کارائی برای رشته های مختلف علوم پزشکی ، پرورش مدیرانی که قادر باشند درکنار سایر متخصصان دراداره چنین موسسات سهیم باشند دربرنامه های آموزشی و درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورهای مترقی گنجانیده شده است .

درکشورما، گسترش دامنه دار سیستم خدمات بهداشتی و درمانی خاصه بعد ازانقلاب اسلامی و کمبود نیروی انسانی هرجهت اداره و مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمانی لزوم تربیت و آموزش افرادی بدین منظور را ایجاب می نماید.

لذا نیازمندی نظام خدمات بهداشتی و درمانی به تربیت شدگان این رشته درسطوح مختلف مدیریت لزوم برای تربیت کارشناسان ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را بارز می سازد.

1-تعریف و هدف:

هدف از پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

-تجزیه وتحلیل نظام خدمات بهداشتی

-ارزیابی بیمارستانها ازنظر کیفی و کمی

-اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

-تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیتهای بیمارستانی

2-طول دوره و شکل نظام :

طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2 سال می باشد و طبق آئین نامه های آموزشی است . دروس دراین دوره بصورت نظری ، عملی ، کارآموزی ، و کارورزی تدریس و آموزش داده خواهد شد . هرواحد درس نظری درهرترم معادل 17 ساعت و هردرس عملی معادل 34 ساعت می باشد . کارآموزی ، کارورزی ، دربیمارستانها و مراکز آموزشی تحقیقاتی انجام میگیرد.

کارآموزی :

ترم اول : هقته ای 4 ساعت یک روز درهفته بصورت بازدید ازبیمارستانها

ترم دوم :هفته ای 4 ساعت یکروز درهفته بصورت بازدید از بیمارستانها

ترم سوم : هفته ای 8 ساعت دوروز درهفته بصورت کارعملی

ترم چهارم : هفته ای 8 ساعت دوروز درهفته بصورت کارعملی

کارورزی بمدت 2 ماه درپایان دوره تحصیل تئوری و بصورت تمام وقت  6 روز درهفته از ساعت 7 صبح لغایت 2 بعدازظهر.

3- تعداد و نوع واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی این دوره 32 واحد درنظر گرفته شده است و به شرح ذیل ارائه میگردد.

دروس پایه    12واحد

دروس اختصاصی 12 واحد

پایان نامه 4 واحد

کارورزی و کارآموزی واحد

شرایط ورود

داوطلبان شرکت درآزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بردارا بودن شرایط عمومی گزینش دوره کارشناسی ارشد معمول در نظام آموزش عالی کشور ، باید حداقل دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) معتبر دریکی از رشته های زیر باشند.

اداره امور بیمارستانها مدیریت با گرایشهای مختلف بهداشت با گرایشهای مختلف و مدارک پزشکی

نقش و توانایی :

فارغ اتحصیلان این رشته معمولا درمشاغل مدیران صف و یا مشاغل ستادی درسازمانهای مختلف بهداشتی درمانی مانند بیمارستانها ی جداول (عمومی) تخصصی توانبخشی روانی مراقبت های اورژانس درمانگاهها ، کلینیک ها شبکه های ارائه کننده مراقبت های بهداشتی اولیه مشغول بکار میشوند برنامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر اهداف ذکرشده به منظور پرورش :

1-تحلیل گر و پژوهشگر خط مشی و سیاست بهداشتی درمانی

2-مجری امور پژوهشی درمسائل بهداشتی و درمانی

3-ارزیابان و برنامه ریزان بهداشتی و مشاورین دراین امور

ضرورت و اهمیت رشته:

نیاز روز افزون جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی وتوجه خاص  دولت و مردم به توصیه کمی و کیفی این خدمات بهبود عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی ، واقتصادی تر اداره کردن این سازمانها ، لزوم تربیت و بکارگیری مدیران متخصص درزمینه های علمی گسترده دانش مدیریت را اجتناب ناپذیر می سازد.

پویایی سازمانها ی مهمی که وظایف حیاتی و حساسی را برعهده دارند ، نیازمند برنامه ریزی ، سازمان دهی ، استخدام ، بودجه بندی ، هدایت ، کنترل و نظارت ، انگیزش کارکنان ، برقراری ارتباطات ، نوآوری و ارزیابی به صورت علمی ملهم ازموازین دانش مدیریت می باشد . لذا مدیرانی که قرار است درسطوح بالای مراکز بهداشت و درمان خدمت نمایند ، می بایست از نوعی بلوغ و پختگی علمی و تجربی برخوردارباشند.

تجارب سایر کشورها و مطالعات عدیده ای که طی سالهای اخیر پیرامون ابعاد مختلف اداره این مراکزصورت گرفته است ، موید نیاز به پرورش کارشناسان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشند.

قطعا ارائه این برنامه و مقطع تحصیلی با تغییراتی که درراستای ویژگیهای و اهداف نظام بهداشت و درمان کشورو تجارب حاصله از ارائه دوره های اخیر کارشناسی ارشد این رشته صورت پذیرفته است .

کارآیی و اثر بخشی خدمت مدیرانی که با این برنامه و سرفصل جدید آموزش می بینند به نحو بارزی افزایش خواهد یافت .

انتظار می رود که فارغ التحصیلان این رشته درمقظع کارشناسی ارشد درکنار انجام وظایف مسئولیتهای کلی خویش درامر مدیریت ، قادر باشند درمحاسبه هزینه ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ، تقلیل هزینه کارایی ، تحلیل داده ستاده ، تحلیل سیستمها و شبکه بهداشت و درمان ، مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید