ورود  \/ 
ثبت نمودن

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی

ظرفیت پذیرش ودانشگاههایی که این رشته روپذیرش میدن

 
 

دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

جمع

ارتش

4

1

5

اردبيل

3

1

4

اصفهان

4

1

5

اهواز

3

1

4

ایران

5

1

6

ایلام

3

1

4

آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

0

6

6

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

10

10

آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

0

6

6

آزاد اسلامي واحد ساري

0

8

8

آزاد اسلامي واحد سمنان

0

8

8

آزاد اسلامی واحد تهران شمال

0

8

8

آزاد اسلامي واحد شهرکرد

0

8

8

آزاد اسلامي واحد شيراز

0

8

8

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

12

12

آزاد اسلامي واحد مرودشت

0

8

8

بقیه اله

3

1

4

بندرعباس

4

2

6

تبریز

4

2

6

تهران

6

2

8

زاهدان

3

0

3

شهیدبهشتی

4

1

5

شیراز

4

1

5

قزوین

3

1

4

کرمان

4

1

5

گلستان

4

1

5

مازندران

3

1

4

مشهد

4

1

5

یزد

4

1

5

اروميه

3

1

4

جمع کل

75

104

179

 

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر رشته مدیریت خدمات بهداشتی
کلاسهای نکته و تست کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
دانلود سوالات آزمون مدیریت خدمات بهداشتی
کارنامه آزمون ارشد خدمات بهداشتی درمانی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی 
دروس امتحانی و ضرایب مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی
درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
طرح درس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

 

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
    
ارتش527
اصفهان639
اهواز426
ایران11213
بقیه اله235
تبریز8513
تهران8412
دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی01111
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب01111
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال01111
دانشگاه آزاد واحد ساری01313
دانشگاه آزاد واحد سمنان099
دانشگاه آزادواحد شهرکرد01111
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات01313
دانشگاه آزاد واحد مرودشت088
دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران01313
زاهدان527
شهیدبهشتی437
شیراز538
قزوین437
کرمان819
مازندران549
مشهد538
یزد6410
جمع کل86144230
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید