ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

 

آزمون  ارشد ارزیابی فناوری سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ارزیابی فناوری سلامت  (HTA) 

 

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر- گورديس )- آشنايي با سلامت و بيماري ها از ديدگاه اپيدميولوژي ( مازنر ) – مفاهيم و مدلهاي اپيدميولوژي ( مازنر) – اپيدميولوژي توصيفي : شخص ( مازنر ) – مقدمه (گورديس ) – چگونگي انتقال بيماري (گورديس) – اندازه گيري وقوع بيماري (گورديس)-

اقتصاد بهداشت: مقدمه اي بر اقتصاد بهداشت – تأمين مالي مراقبتهاي بهداشتي ( از رفرنس اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه)
نظام سلامت: درسنامه طب پیشگیری جلد2 -  سلامتی – اقدامات مراقبتها اهداف و سطوح بهداشتی  – اپیدمیولوژی – خدمات بهداشتی اولیه pHC– شاخص ها ، برنامه ریزی وآموزش بهداشت
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر – گورديس) – اپيدميولوژي توصيفي مكان – زمان ( مارنز) – جستجوي روابط عليتي    ( مازنر) – كارآزماييهاي مربوط به پيشگيري و درمان ( مازنر)- ارزيابي اعتبار و قابليت اطمينان ( گورديس)- ارزيابي اثر بخشي روشهاي پيشگيري و درمان ( گورديس) – تعيين علت بيماري با استفاده از روشهاي اپيدميولوژي (گورديس)-

اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه تا سر فصل دوازدهم نظام هاي پرداخت به ارائه كنندگان– تخصيص منابع براي بهداشت و مراقبتهاي بهداشت – سازماندهي خدمات بهداشتي – اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم

مباني اپيدميولوژي: اندازه هاي ابتلا و ميرايي ( مازنر ) – منابع اطلاعات در بهداشت اجتماعي (مازنر)- پاره اي از شاخصهاي بهداشتي (مازنر)- حركات جمعيت و بهداشت (مازنر) – مطالعات همگروهي (گورديس)- مطالعات مورد شاهدي و مقطعي ( گورديس) – برآورد خطر
آمار حياتي: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم

مباني اپيدميولوژي: غربالگري در كشف بيماري و حفظ سلامت ( مازنر) – بيماريهاي عفوني (مازنر)- روشهاي مطالعه بيماريهاي مزمن (مازنر)- ادامه مبحث خطر (گورديس)- مقايسه مطالعه همگروهي و مورد- شاهدي (گورديس)- از همبستگي به عليت (گورديس)- تورش ،مخدوش شدن ، برهمكش (گورديس)
آمار حياتي: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم

 

شماره آزمونمباحث آزمون
125% اول مباحث درسي
225% دوم مباحث درسي
325% سوم مباحث درسي
425% چهارم مباحث درسي
5آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)
6آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)
7آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)
8آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های شبیه سازی شده ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

مصاحبه بارتبه3 فناوری اطلاعات سلامت

دانلود سوالات آزمون ارزیابی فناوری سلامت

کلاس کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

منابع کنکور کارشناسی ارشدارزیابی فناوری سلامت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

درباره رشته ارزیابی فناوری سلامت

دروس امتحانی وضرایب درسی ارزیابی فناوری سلامت

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید