ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

 

 

ارزيابي فناورى سلامت (HTA) 

منابع  

اطلاعيه ٣-٩/٧/٤٠٢

درس
كتاب سياستگذارى در سلامت، تاليف كنت بوس و همكاران، ترجمه دكتر ليلا دشمنگير و همكاران، انتشارات گلبان نشر، ٥٩٣١

اصول سياستگذارى و تصميم

گيرى در نظام سلامت

- روشهاى آمارى و شاخص هاى بهداشتي - دكتر كاظم محمد و همكاران روشهاى آمارى

-                      اپيدميولوژى گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش

-                      كتاب روش شناسي پژوهش هاى كاربردى در علوم پزشكي، كتر حسين ملك افضلي، دكتر سيد رضا مجدزاده، دكتر اكبر فتوحي، دكتر سامان توكلي. سال انتشار: ١٣٨٣

اپيدميولوژى و روش تحقيق در مطالعات نظام سلامت

-دستورالعمل نهادينه سازى سازوكارهاى ارزيابي فناورى سلامت، گزارش سازمان جهاني بهداشت ٢٠٢٠، مترجمين: فاطمه پاكباز و زهره قاسميان تحت نظارت دكتر عليرضا اوليايي منش و دكترعلي اكبرى سارى

-                      اقتصاد براى مديران نظام سلامت، تالف رابرت اچ لي، ترجمه دكتر عزيز رضاپور، دكتر وحيد علي پور و همكاران، انتشارات آرون، ٤٩٣١  

-اصول ارزيابي اقتصادى در مراقبت هاى سلامت تاليف راشل اليوت و كارتين پين، ترجمه دكتر و            حيد علي پور، دكتر عزيز رضاپور و همكاران، انتشارت آرون، ١٣٩٤

-                      دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي ، آخرين ويرايش.، انتشارات ارجمند ، فصل ارزيابي فناورى سلامت .

اقتصاد سلامت و كليات ارزيابي فناورى سلامت

-                      مديريت بهداشت و درمان ، تاليف دكتر سعيد آصف زاده . دكتر عزيز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، ٥٩٣١  

-                      دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي ، آخرين ويرايش.، انتشارات ارجمند

-فصول١ و٢ گزارش جهاني سلامت سال٢٠٠٠ ، نظام هاى سلامت :ارتقاى عملكرد، انتشارات سازمانجهانيبهداشت،نسخه

انگليسيدرپيوندزيرموجوداست  

http://www.who.int/whr/٢٠٠٠/en/

ترجمه فارسيآنتوسطموسسهفرهنگيابنسيناىبزرگ درسال١٣٨٢منتشرشدهبود.

گفتارهاىزيرازكتابجامعبهداشتعمومي،بهروزشدهسال١٣٩٨(آخرين ويرايش) كهازسايت

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC-HEALTH-

EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX١.htm

قابلدسترسمي باشد:

فصل٧گفتارهاى١و٣

فصل ٤١ گفتارى ٥٧ ، ٨ ، و   ٥١ (آشنايي با پزشك خانواده)

نظام سلامت و برنامه هاى جارى آن

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های شبیه سازی شده ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

مصاحبه بارتبه3 فناوری اطلاعات سلامت

دانلود سوالات آزمون ارزیابی فناوری سلامت

کلاس کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

درباره رشته ارزیابی فناوری سلامت

دروس امتحانی وضرایب درسی ارزیابی فناوری سلامت

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید