ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

طرح درس کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
مقدمه:
به خاطر پیشرفت های زیاد در چند دهه اخیردر زمینه ایمنی شناسی (Immunology) و انبوه دانش و اطلاعات نظری و عملی که در این رشته علمی فراهم گردیده است، علم ایمنی شناسی به عنوان یک رشته علمی مجزا و مستقل از سایر علوم شناخته شده است و در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا دوره های آموزشی که منتهی به دانش نامه های علمی در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر میشود دایر گردیده است. در ایران نیز به منظور تأمین نیروی انسانی عالم و متعهد در رشته ایمنی شناسی و انجام خدمات تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها و دستیابی به راه های تحقیق و تتبع در این علم و نیل به خودکفایی علمی، دوره کارشناسی ارشد ایمنی شناسی در دانشگاه های واجد شرایط دایر می گردد.

1- تعریف و هدف کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
این دوره یکی از دوره های آموزشی علوم پایه در علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد است و هدف آن تربیت افراد در سطح کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) برای انتقال و آموزش اطلاعات و معلومات ایمنی شناسی عملی به دیگران با استفاده از روش های گفتاری و آزمایشگاهی و کسب توانایی در تفسیر و تعریف دقیق از پدیده ها و واکنش های ایمونولوژی است. همچنین در این برنامه دانشجویان در زمینه تکنیک های مختلف ایمونولوژی که در تشخیص بیماری ها به کار می رود آموزش کافی می بینند تا بتوانند در تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها در مراکز پزشکی (آموزشی و پژوهشی خدمت نمایند و با روش های نظری و عملی تحقیق آشنا می گردندتا بتوانند با استفاده از دانش خود در اجرای پروژه های تحقیقاتی همکاری نمایند.

2- طول دوره کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
طول متوسط دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ایمنی شناسی 2 سال است و دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیل مشخص نمایند. سایر مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا می گردد.

3- واحدهای درسی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
نعداد واحدهای این دوره 32 واحد می باشد و در صورت لزوم دانشجو علاوه بر این واحدها، باید بر حسب نیاز با نظر اساتید گروه و در چهارچوب مصوب شورای عالی برنامه ریزی، مقدمتاً برخی یا تمام واحدهای درسی کمبود یا جبرانی مندرج این برنامه را بگذارند.

الف- دروس اختصاصی شامل:
دروس الزامی 23 واحد
دروس اختیاری 2 واحد
ب- پایان نامه 7 واحد

4- پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
کسانی میتوانند در این دوره شرکت کنند و پس از قبولی این دوره را بگذرانند که دارای دانش نامه کارشناسی در رشته های بیولوژی (گرایش جانوری، بیولوژی سلولی، مولکولی و یا ژنتیک)، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، میکوبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فیزیولوژی و بیوشیمی از یکی از دانشگاه های ایران و یا یکی از دانشگاه های معتبر خارجی باشند.

مواد امتحانی آزمون ورودی و ضرایب آنها عبارتند از:
زبان خارجی 20 درصد
ایمونولوژی عمومی 20 درصد
بیوشیمی 20 درصد
میکروبشناسی 20 درصد
بیولوژی سلولی مولکولی 20 درصد

5- ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
تعداد دانشجو برای هر دوره متناسب با امکانات آموزشی پژوهشی دانشکده مربوطه می باشد.

6- بازارکار کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امر تشخیص آزمایشگاهی بیماری های غفونی و غیر عفونی خدمت خواهند بود می توانند پروژه های تحقیقاتی را به اجرا بگذارند، علاوه بر آن فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ایمنی شناسی می توانند در صورت داشتن صلاحیت های لازم آموزشی عملی (آزمایشگاهی) ایمنی شناسی را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر عهده دار شوند.

7- ضرورت و اهمیت کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی:
الف- نیاز جامعه به نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه ایمنی شناسی تا بتوانند تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها را تا آنجا که مربوط به سنجش و ارزیابی متغیرهای سلولی و مولکولی سیستم ایمنی بدن می گردد و با دقت لازم و استاندارد مطلوب عهده دار شوند.
ب- نیاز جامعه در پزشکی جامعه نگر به افراد با تحصیلات عالی در رشته ایمنی شناسی برای مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری ها با واکسیناسیون، ارزیابی و اکسیناسیون و مصونیت، تحقیق در کارآیی واکسن های جدید، تولید و ساخت واکسن ها، آنتی ژن ها، آنتی سرم ها، آنتی باکتری های مونوکلونال و سایر فراورده های ایمونولوژیک.
ج- انجام خدمات پژوهشی در مراکز دانشگاهی و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزش ایمونولوژی عملی (آزمایشگاهی) به دانشجویان در دانشگاه های مراکز آموزش عالی در صورت داشتن شرایط لازم.

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی

مقدمه:

به خاطر پیشرفت های زیاد در چند دهه اخیردر زمینه ایمنی شناسی (Immunology) و انبوه دانش و اطلاعات نظری و عملی که در این رشته علمی فراهم گردیده است، علم ایمنی شناسی به عنوان یک رشته علمی مجزا و مستقل از سایر علوم شناخته شده است و در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا دوره های آموزشی که منتهی به دانش نامه های علمی در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر میشود دایر گردیده است. در ایران نیز به منظور تأمین نیروی انسانی عالم و متعهد در رشته ایمنی شناسی و انجام خدمات تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها و دستیابی به راه های تحقیق و تتبع در این علم و نیل به خودکفایی علمی، دوره کارشناسی ارشد ایمنی شناسی در دانشگاه های واجد شرایط دایر می گردد.

1- تعریف و هدف رشته ایمنی شناسی:

این دوره یکی از دوره های آموزشی علوم پایه در علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد است و هدف آن تربیت افراد در سطح کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) برای انتقال و آموزش اطلاعات و معلومات ایمنی شناسی عملی به دیگران با استفاده از روش های گفتاری و آزمایشگاهی و کسب توانایی در تفسیر و تعریف دقیق از پدیده ها و واکنش های ایمونولوژی است. همچنین در این برنامه دانشجویان در زمینه تکنیک های مختلف ایمونولوژی که در تشخیص بیماری ها به کار می رود آموزش کافی می بینند تا بتوانند در تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها در مراکز پزشکی (آموزشی و پژوهشی خدمت نمایند و با روش های نظری و عملی تحقیق آشنا می گردندتا بتوانند با استفاده از دانش خود در اجرای پروژه های تحقیقاتی همکاری نمایند.

2- طول دوره رشته ایمنی شناسی:

طول متوسط دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ایمنی شناسی 2 سال است و دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیل مشخص نمایند. سایر مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا می گردد.

3- واحدهای درسی رشته ایمنی شناسی:

نعداد واحدهای این دوره 32 واحد می باشد و در صورت لزوم دانشجو علاوه بر این واحدها، باید بر حسب نیاز با نظر اساتید گروه و در چهارچوب مصوب شورای عالی برنامه ریزی، مقدمتاً برخی یا تمام واحدهای درسی کمبود یا جبرانی مندرج این برنامه را بگذارند.

الف- دروس اختصاصی شامل:

دروس الزامی 23 واحد

دروس اختیاری 2 واحد

ب- پایان نامه 7 واحد

4- پذیرش دانشجودر رشته ایمنی شناسی

کسانی میتوانند در این دوره شرکت کنند و پس از قبولی این دوره را بگذرانند که دارای دانش نامه کارشناسی در رشته های بیولوژی (گرایش جانوری، بیولوژی سلولی، مولکولی و یا ژنتیک)، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، میکوبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فیزیولوژی و بیوشیمی از یکی از دانشگاه های ایران و یا یکی از دانشگاه های معتبر خارجی باشند.

مواد امتحانی آزمون ورودی و ضرایب آنها عبارتند از:

زبان خارجی 20 درصد

ایمونولوژی عمومی 20 درصد

بیوشیمی 20 درصد

میکروبشناسی 20 درصد

بیولوژی سلولی مولکولی 20 درصد

5- ظرفیت پذیرش در رشته ایمنی شناسی:

تعداد دانشجو برای هر دوره متناسب با امکانات آموزشی پژوهشی دانشکده مربوطه می باشد.

6- نقش و توانایی در رشته ایمنی شناسی:

دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امر تشخیص آزمایشگاهی بیماری های غفونی و غیر عفونی خدمت خواهند بود می توانند پروژه های تحقیقاتی را به اجرا بگذارند، علاوه بر آن فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ایمنی شناسی می توانند در صورت داشتن صلاحیت های لازم آموزشی عملی (آزمایشگاهی) ایمنی شناسی را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر عهده دار شوند.

7- ضرورت و اهمیت در رشته ایمنی شناسی:

الف- نیاز جامعه به نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه ایمنی شناسی تا بتوانند تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها را تا آنجا که مربوط به سنجش و ارزیابی متغیرهای سلولی و مولکولی سیستم ایمنی بدن می گردد و با دقت لازم و استاندارد مطلوب عهده دار شوند.

ب- نیاز جامعه در پزشکی جامعه نگر به افراد با تحصیلات عالی در رشته ایمنی شناسی برای مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری ها با واکسیناسیون، ارزیابی و اکسیناسیون و مصونیت، تحقیق در کارآیی واکسن های جدید، تولید و ساخت واکسن ها، آنتی ژن ها، آنتی سرم ها، آنتی باکتری های مونوکلونال و سایر فراورده های ایمونولوژیک.

ج- انجام خدمات پژوهشی در مراکز دانشگاهی و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزش ایمونولوژی عملی (آزمایشگاهی) به دانشجویان در دانشگاه های مراکز آموزش عالی در صورت داشتن شرایط لازم.

 

 

سایر مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه علوم آزمایشگاهی
منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی پزشکی
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد ایمنی شناسی پزشکی
دانلود سوالات آزمون ایمنی شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
کلاس کنکور ایمنی شناسی پزشکی (نمایش ویدئویی)
درباره رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشكی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه ایمنی شناسی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشدایمنی شناسی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید