ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 

منابع کنکورکارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

مجموعه علوم آزمايشگاهي (٣ ) رشته هاي: * انگل شناسي * قارچ شناسي * ميكروبشناسي * ويروس شناسي
منابعدرس

1.Connie E.Mahon Elsevir 2023, Textbook of Diagnostic Microbiology 2.Patrick R. Murray Elsevir 2021 , Medical Microbiology 3.Jawetz.Melnick & Adelberg’s McGraw-Hill 2019 , Medical Microbiology 4.Patricia M. Tille Elsevier 2017, Bailley & Sott’s Diagnostic Microbiolog

باكتري شناسي

)١-قارچ شناسي پزشكي جامع ، دكتر فريده زيني و همكاران ، انتشارات دانشگاه تهران ١٣٩٢ 2.Hospenthal, Duane R., Rinaldi, Michael G , Springer intermational publishing Switzerland , 2015 ,Diagnosis and Treatment of Fungal Infections لينك درسي به كتاب در ذيل آمده است http://library.lol/main٢٥٢٠/C11E01563C24EE8164D01EB3D5٠C

قارچ شناسي

.1 Zinsser, Medical Microbiology,Wolfgang k, Jollik, Hilda p.Willet, Dennis bernardAmos, 20th edition,publisher: appelton & LANGE, 2016

.2 E. Jawetz .Medical Microbiology, Jawetz,Melnick& adelberg, 28th edition,Mc Graw Hill, Lange 

ويروس شناسي

١. دكتر محمد وجگاني، ايمنولوژي؛ آخرين ويرايش

.2 Abul K . Abass et al, Cellular & Molecular Immunology (و يا ترجمه فارسي آن)

ايمني شناسي

.1 Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology

كه توسط اساتيد معتبر انگل شناسي ترجمه شده است.

  1. تك ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان، دكتر مصطفي رضائيان، دكتر حسين كشـاورز ، دكتر مهدي محبعلي. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايده نوين. ويرايش سوم ، اسـفند ١٣٩٨.
  2. صائبي، اسماعيل. بيماري هاي انگلي در ايران جلد دوم (بيماري هاي كرمي).انتشارات آييژ.سال ١٣٩٣.

منابع جهت مطالعه بيشتر(تكميلي:)

.4 Dickson D.Despommier,Daniel O.Griffin,Robert W.Gwadz,Peter J.Hotez,Charles A.Knirsch.Parasitic Diseases, Parasites without

Borders,INC.NY.2017.Sixth Edition.

  1. ارفع، فريدون. كرم شناسي پزشكي. انتشارات خسروي، ويرايش نهم. سال ١٣٩٦.
  2. نديم،ابوالحسن. محبعلي،م.خامسي پور،ع. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران، ويراست چهارم.سال ١٤٠٠.
انگل شناسي

.1 H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

زيست شناسي

سلولي مولكولي

 

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی رتبه های برترمجموعه علوم آزمایشگاهی
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد میکروب شناسی
مصاحبه با رتبه یک ارشد میکروب شناسی
دانلود سوالات آزمون باکتری شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد ميكروب شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ميكروب شناسی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد میکروب شناسی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی
مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد میکروب شناسی 93
طرح درس کارشناسی ارشدمیکروب شناسی پزشکی
درباره رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دروس امتحانی وضرایب درسی میکروب شناسی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید