ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تازه ترین مصوبه خود جدیدترین تصمیم برای پذیرش دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را اعلام کرد.

 آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی پذیرفته شده از طریق آزمون ارتقاء دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی خارج از کشور در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شد.

بر اساس این آیین نامه، دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی کسانی را شامل می شوند که مدرک تحصیلی آنها در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ارزشیابی شده و پس از شرکت و قبولی در آزمون ارتقا برای تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی دارای دانشکده داروسازی، معرفی می‌شوند.

آزمون ارتقا سالی یک بار توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می شود

آزمون ارتقا سالی یک بار توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی برگزار شده و تعداد سوالات، مواد امتحانی و منابع آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تعیین می‌شود.

متقاضیان حداکثر سه نوبت مجاز هستند در آزمون ارتقا شرکت کنند. متقاضیانی که حد نصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون بر اساس تعداد کل سوالات را کسب کرده‌اند امکان تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی را خواهند داشت.

متقاضی پس از قبولی در آزمون و اخذ معرفی‌نامه از دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور و یا دانشگاه آزاد اسلامی که دانشکده داروسازی آن توسط دبیرخانه تایید شده، معرفی می‌شود.

جایابی متقاضی واجد شرایط، به درخواست او و موافقت دانشکده داروسازی مورد نظر صورت خواهد گرفت. دانشجو موظف به ثبت نام در یکی از دانشکده‌های داروسازی تعیین شده توسط دبیرخانه در اولین نیمسال تحصیلی ممکن، پس از قبولی در آزمون است.

اعتبار قبولی در آزمون ارتقا به مدت یک سال است

اعتبار قبولی در این آزمون به مدت یک سال است و در صورت عدم پذیرش در موعد مقرر، متقاضی امکان ثبت نام و شروع دوره را نخواهد داشت.

تحصیل دانشجویان در دوره دکتری عمومی داروسازی طبق ضوابط و مقررات آموزشی داخل کشور است. نوع و تعداد واحدها و همچنین طول دوره تحصیلی متقضای بر اساس لیست واحدهای تعیین شده توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی است.

در صورتی که دانشجو پس از ثبت نام در دانشکده داروسازی دانشگاه محل تحصیل، درخواست تطبیق واحدهای گذرانده شده در داخل کشور (در مرحله ارزشیابی مدارک تحصیلی قبلی) را داشته باشد، صرفاً دروسی پذیرفته می‌شود که دانشجو موفق به کسب حداقل نمره قبولی ۱۲ (حداقل ۱۴ برای واحدهای کارآموزی، کارآموزی در عرصه و پایان نامه) در آنها شده است.

شرایط پذیرش در مقطع دکتری عمومی داروسازی از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویانی که از مقطع کارشناسی در مقطع دکتری عمومی داروسازی پذیرفته شده‌اند ملزم به گذراندن ۷۲ واحد نظری، عملی، کارآموزی و کارآموزی در عرصه (بدون لحاظ کردن واحدهای پایان نامه) هستند. در صورت تطبیق تعدادی از واحدها، جمع کل واحدهایی که دانشجو ملزم به گذراندن آن است (بدون لحاظ کردن واحدهای پایان نامه) نباید کمتر از ۶۲ واحد باشد و در این شرایط دانشجو باید واحدهای تعیین شده توسط دبیرخانه تا سقف ۶۲ واحد را بگذراند.

دانشجویانی که از مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکتری عمومی داروسازی پذیرفته شده‌اند ملزم به گذراندن ۲۹ واحد نظری، عملی، کارآموزی و کارآموزی در عرصه (بدون لحاظ کردن واحدهای پایان نامه) هستند. در صورت تطبیق تعدادی از واحدها، جمع کل واحدهایی که دانشجو ملزم به گذراندن آن است (بدون لحاظ کردن واحدهای پایان نامه) نباید کمتر از ۲۷ واحد باشد و در این شرایط دانشجو باید واحدهای تعیین شده توسط دبیرخانه تا سقف ۲۷ واحد را بگذراند.

بر اساس این آیین نامه، حداکثر سنوات مجاز تحصیل این دانشجویان بر مبنای هر ۱۲ واحد درسی که دانشجو ملزم به گذراندن آن است که معادل با یک نیمسال تحصیلی در نظر گرفته می‌شود، محاسبه خواهد شد.

در صورت عدم موفقیت دانشجو جهت گذراندن کلیه واحدهای درسی در سقف سنوات مجاز تحصیل، به پیشنهاد دانشکده محل تحصیل دانشجو و با موافقت شورای آموزشی دانشگاه حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می شود.

حداقل نمره قبولی در کلیه دروس نظری و عملی ۱۰ و حداقل نمره قبولی در واحد کارآموزی، کارآموزی در عرصه و پایان نامه ۱۴ است.

سایر شرایط تحصیلی دانشجویان اعم از مشروطی و عدم کسب معدل مورد نظر در آیین نامه ذکر شده است.

میانگین کل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد و در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بدی به صورت مشروط خواهد بود. همچنین دانشجویی که به صورت مشروط واحد می گیرد حتی در آخرین نیمسال تحصیلی هم مجاز به انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال نیست.

دانشجویی که برای دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود.

سایر شرایط در آیین نامه ذکر شده است.

گذراندن کلیه واحدهای درسی تعیین شده و پایان‌نامه شرط فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی

شرط فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی، گذراندن کلیه واحدهای درسی تعیین شده و پایان‌نامه (برای دانشجویانی که ملزم به گذراندن پایان نامه هستند) و کسب میانگین کل ۱۲ از مجموع واحدهای اخذ شده و تطبیق واحد شده است.

آن دسته از دانشجویانی که میانگین کل آنها کمتر از ۱۲ است ملزم به اخذ مجدد برخی از واحدها به منظور ترمیم معدل خواهند بود. ملاک انتخاب مجدد واحدها دروسی است که نمره قبولی آنها ۱۲ یا کمتر باشد. در غیر این صورت دانشجو حق فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. نمرات دروس تکراری، اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل محسوب خواهند شد.

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از این فرصت در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران کند، اخراج خواهد شد و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشت.

بر اساس آیین نامه دانشجو مجاز به استفاده از یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات و یک نیمسال مرخصی با احتساب در سنوات است و دانشجویان زن باردار هم می توانند با رعایت ضوابط از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده کنند.

انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ممنوع است

انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ممنوع است. اخذ واحدهای مهمانی به صورت تک درس (حداکثر دو درس تا سقف ۶ واحد) در هر نیمسال تحصیلی با نظر موافق دانشکده و دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه مقصد بلامانع است. میهمانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی و برعکس ممنوع است.

دانشجویان پذیرفته شده از مقطع کارشناسی ارشد داروسازی، در صورت گذراندن پایان نامه در داخل کشور ملزم به گذراندن مجدد پایان نامه در مقطع دکتری عمومی داروسازی نخواهند بود و نمرات اخذ شده در کارنامه دانشجو محاسبه می شود.

دانشجویان پذیرفته شده از مقطع کارشناسی ارشد داروسازی که پایان نامه آنها در خارج از کشور گذرانده شده و توسط کمیسیون ارزشیابی رشته داروسازی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به تایید رسیده در دوره دکتری عمومی داروسازی ملزم به اخذ و گذراندن ۸ واحد پایان نامه هستند.

سایر مواد مربوط به بخش پایان نامه و اخذ واحد در آیین نامه درج شده است.

بر اساس این آیین نامه که مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است تمامی دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود طبق مصوبات هیات امنا دانشگاه محل تحصیل در داخل کشور هستند. میزان شهریه با درنظرگرفتن سرانه سالانه مورد نیاز برای تربیت دانشجو که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می شود، توسط هیات امنا دانشگاه محل تحصیل تعیین می شود.

این آیین نامه پس از تصویب در وزارت بهداشت برای آن دسته از دانشجویانی که از نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و به بعد وارد دانشگاه‌های داخل کشور می‌شوند لازم الاجراست و سایر آیین نامه ها قبلی مغایر با آن لغو می شود.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید