ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال1403میرساند طبق اعلام دبیرخانه
علوم پایه، بهداشت و تخصصی، دروس وضرایب و منابع این آزمون به شرح جدول زیر میباشد.

s Clinical Diagnosis and Management By Laboratory Methods, 23th ed.

کلیات آزمایشگاه
کلیات آزمایشگاه بالینی
کتاب هنری : فصلهای
13،12،8،2،1
20
1
کتاب تیتز:Section |
فصلهای
1،4،8،9،10،11،12،13،14،15
مدیریت کیفیت آزمایشگاه
بالینی
کتاب هنری: فصلهای
3،7،9،10
20 کتاب تیتز :|Section
فصلهای2،3،5،6،7
روش و تجهیزات
آزمایشگاه بالینی
کتاب هنری : فصلهای
4،5،6،11
20
کتاب تیتز : تمام مطالب
Section ||
بیوشیمی بالینیکتاب هنری151
هماتولوژی و طب انتقال خونکتاب هنری151
ایمونولوژی پزشکیکتاب هنری151
باکتری شناسی پزشکیکتاب هنری151
انگل شناسی پزشکیکتاب هنری151
ویروس شناسی پزشکیکتاب هنری151
قارچ شناسی پزشکیکتاب هنری151
پاتولوژی مولکولی (ژنتیک پزشکی و مولکولی )کتاب هنری151
جمع180
همچنین طبق اعالم آن دبیرخانه، فقطافرادی که دریکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: ایمنی شناسیپزشکی،
انگلشناسی پزشکی،باکتریشناسی (میکروبشناسی) پزشکی،بیوشیمی بالینی،ژنتیک پزشکی،قارچشناسی پزشکی،ویروسشناسی
پزشکی و خونشناسی (هماتولوؤی) آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکتری تخصصی(Ph.D.)باشند، مجاز به شرکت در این آزمون
هستند.
*دانشجویاندکتری تخصصی که تا تاریخ31/06/1403فارغ التحصیل شوند، مجاز به شرکت در آزمون دوره مزبور میباشند و
چنانچه پس از قبولی نتوانند مستندات مرتبط با فارغ التحصیلی را ارائه دهند قبولی آنها کان لم یکن تلقی میشود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید