ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته به سه صورت «آموزشی - پژوهشی»، «پژوهش محور» و «استاد محور» صورت می گیرد.

براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور« مصوب ۱۸ اسفند ماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات » شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، با توجه به نوع شیوه آموزشی رشته محل (آموزشی ـ پژوهشی و پژوهش محور) به به دو صورت آموزشی - پژوهشی و پژوهش محور صورت می گیرد.

همچنین طبق مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری، شیوه «پذیرش استاد محور» نیز به شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری از سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اضافه شد.

این شیوه پذیرش، به دو شیوه "آموزش-پژوهشی" و "پژوهش محور" پذیرش دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اضافه شد و پذیرفته شدگان اولیه آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  می‌توانند به یکی از شیوه های زیر در دوره دکتری پذیرفته شوند:

شیوه آموزشی ـ پژوهشی: شیوه آموزشی ـ پژوهشی، روشی است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه می باشد. این شیوه تا سال ۱۳۸۹ تنها شیوه آموزشی در ایران بوده و پذیرش دانشجو در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور فقط به این روش صورت می گرفت.

 

شیوه پژوهش محور: مقطع دکتری تخصصی است که با محوریت پژوهش و مشتمل بر دریافت واحدهای آموزشی محدود و ارائه رساله برگزار می شود.

برگزاری مقطع دکتری پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشی تقاضا محور طرح پژوهشی دارای کارفرمای مشخص که برابر قرارداد، اجرای آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامل آن به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تأمین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می شود( با کارفرمای مشخص )شخصیت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است که طی یک قرارداد، انجام طرح پژوهشی را به دانشگاه/مؤسسه واگذار نموده و تأمین همه هزینه های انجام و نظارت بر اجرای موضوع قرارداد است را تقبل می کند.

شیوه استاد محور: اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مرتبه استاد و دانشیار که حداقل دارای یکی از عناوین استاد نمونه کشوری، سرآمد آموزشی کشوری، دانشمندان یک درصد و دو درصد جهانی یا یک درصد اعلام شده توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC ،)برگزیده جشنواره های ملی و بین المللی از قبیل فارابی، خوارزمی، رازی و نظایر آن باشند، می توانند حداکثر به میزان ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش اعلام شده به صورت مازاد بر ظرفیت، نسبت به پذیرش دانشجو به شیوه استاد محور اقدام نمایند.

داوطلبان در صورت کسب حدنصاب تعیین شده و معرفی برای انجام مرحله دوم آزمون، در هنگام انجام مصاحبه تخصصی در صورت اعلام پذیرش به شیوه استاد محور توسط دانشگاه می‌توانند نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند. پذیرش به شیوه استاد محور پس از طی مراحل و فرایندهای مربوطه و براساس اولویت انتخابی داوطلبان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

در شیوه آموزشی-پژوهشی ۵۰ درصد به صورت آزمون متمرکز، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، ۳۰ درصد مصاحبه و سنجش علمی محاسبه می شود و در شیوه پژوهش محور نیز ۳۰ درصد آزمون متمرکز، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و در نهایت ۲۰ درصد نیز مصاحبه و سنجش علمی ملاک پذیرش داوطلبان قرار می گیرد.

گزینش نهایی در هر یک از کدرشته محل های آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۳ از بین داوطلبانی صورت می گیردکه واجد شرایط ذیل هستند:

۱- براساس اعلام نتایج اولیه، مجاز به انتخاب رشته شده باشند.

۲- نسبت به انتخاب کدرشته محل های تحصیلی در زمان مقرر اقدام کنند.

۳- حدنصاب نمره علمی الزم را در کدرشته محل های انتخابی کسب کرده و برای مرحله دوم )مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی( آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده باشند.

۴- در مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی)در یک یا چند دانشگاه شرکت و حدنصاب نمره این مرحله را در کد رشته محل های انتخابی کسب کنند.

۵- پذیرش نهایی در هر کدرشته محل مطابق ظرفیت در هر یک از سهمیه های مصوب و پس از تأیید صلاحیت های عمومی انجام می شود.

۶- سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و مربیان مطابق ضوابط مندرج دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون ) دفترچه راهنما اعمال می شود.

داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام می نمایند با توجه به نمره کل اکتسابی کد ترکیب مربوطه، کدرشته محل های انتخابی، سهمیه و حدنصاب تعیین شده توسط مؤسسات و سایر ضوابط، برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله دوم آزمون) معرفی خواهند شد.

بدیهی است فردی که مجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت نداشتن حدنصاب نمره الزم که توسط مؤسسات تعیین می شود، برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله دوم آزمون) معرفی نخواهد شد.

بدیهی است عدم مراجعه برای مصاحبه، به منزله انصراف از پذیرش بوده و امکان آزمون کتبی یا مصاحبه مجدد در هیچ یک از دانشگاهها و مؤسسات وجود نخواهد داشت.

شرط شرکت در مراحل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی درج کدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و کسب حدنصاب کد رشته محل مورد تقاضا است. به عبارت دیگر اگر داوطلب حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کد رشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی نکرده باشد، امکان شرکت در مراحل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی برای ایشان میسر نخواهد بود.

آن‌دسته از افرادی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در یک یا چند کد ترکیب (رشته) از مجموعه امتحانی در دوره روزانه یا سایر دوره‌ها شده‌اند، باید از امروز شنبه به‌تاریخ اول اردیبهشت ماه تا روز چهارشنبه پنجم این ماه نسبت به ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود (حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل در صورت وجود) با توجه به مجموعه امتحانی که در آن آزمون داده‌اند، در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند.

۱۵۱ هزار۶۴۳ داوطلب در آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه ها شرکت کردند که تعداد بیش از ۱۲۵ هزار نفر در آزمون دکتری ۱۴۰۳مجاز به انتخاب رشته شده‌اند ۶۸۷۶۵ نفر مرد و ۵۶۴۰۹ نفر زن هستند .

به این‌دسته از متقاضیان توصیه می شود؛ ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و اطلاعیه‌های مرتبط با آن اقدام، سپس کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود را از کدرشته‌محل‌های مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویت‌ها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن نسبت به ثبت انتخاب‌های خود اقدام نمایند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان از بعد از ظهر روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۲۸ فروردین ماه در اختیار داوطلبان قرار گرفت.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید