ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس دکتری بیولوژی تولیدمثل

دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولیدمثل Reproductive Biology (Ph.D)
دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته بیولوژی تولیدمثل برنامه آموزشی است که دانشجویان در طی آن با علوم پایه مربتط با طب تولید مثل و تلفیق آن با درمان ناباروری و یافتن راه¬کارهای جدید طراحی شده در این زمینه، آشنا می¬¬گردند. این افراد توانایی تدریس، نظارت بر فعالیت آزمایشگاه و ART و تحقیق در این رشته را در سطح ملی و بین¬المللی خواهند داشت.
2. تاریخچه دکتری بیولوژی تولیدمثل :
با پیدایش و به کارگیری تکنیک¬های جدید لقاح آزمایشگاهی تحت عنوان (ART) Assisted Reproductive Technique امکان درمان ناباروری فراهم گردیده است. علیرغم استفاده از روش¬های مذکور و ایجاد امیدهای تازه برای زوج¬های نابارور، هنوز آمار موفقیت در زمینه لقاح آزمایشگاهی محدود می¬باشد و این نقش علم بیولوژی را در این زمینه بیش از پیش آشکار می¬سازد. امروزه با استفاده از روش¬های جدید نظیر هیستوشیمی، تشخیص پیش از تولد و به کارگیری سلول¬های بنیادی زمینه مطالعه و رشد و تکامل در این زمینه بوجود آمده و دامنه علم بیولوژی، به کلینیک گسترش یافته است. لازم به ذکر است در ایرن 40 مرکز در این زمینه مشغول فعالیت هستند.
این رشته در کشورهای انگلیسی زبان انگلستان، استرالیا، کانادا و امریکا و در سایر کشورهای اروپایی تدریس می¬شود. به نظر می¬رسد که با توجه به گسترش دوره¬های فوق لیسانس و PhD در این زمینه تجربیات کشورهای مختلف در مورد تأسیس این رشته موفقیت¬آمیز بوده است.
3. اهمیت دکتری تولیدمثل  (Values):
نظام فکری و عقیدتی حاکم بر این برنامه، ارزش¬های اسلامی است. تلاش در جهت «سلامت باروری» علاوه بر داشتن ارزش¬های معنوی جزو مقدس¬ترین حرفه¬ها است. با توه به شرایط ویژه این رشته که با تخمک، اسپرم، جنین و سلول¬های انسانی سروکار دارد، با توجه به کرامت انسانی، احترام به سلول واجد یا فاقد حیات و رازداری از ارزش¬هایی است که به آنها تأکید می¬شود.
دانش¬آموختگان این رشته، با توجه به اهمیت یادگیری مادام¬العمر (Life Long Learning)، پژوهش¬های بنیادی- کاربردی کیفی و مدنظر قرار دادن دین و انسان مداری خود را پیوسته با اطلاعات و فناوری روز نگهداری و با تعامل سازنده با سایر رشته¬های علوم پزشکی و شاخه¬های دانش، در تحقق اعتلای این رشته تلاش می¬کنند.
4. ضرورت دکتری بیولوژی تولید مثل  (Mission):
رسالت دوره دکتری در رشته بیولوژی تولیدمثل، تربیت متخصصین در زمینه بیولوژی تولید مثل و دستیابی به راهکارهای جدید در زمینه علم ناباروری است.
با توجه به وجود حدود یک میلیون زوج نازا در کشور، از ارکان مهم تیم درمانی مشترک مراکز ناباروری (زنان و زایمان، ارولوژی، اندوکرینولوژی، آندرولوژی، جنین¬شناسی، ژنتیک و علوم سلولی و ملکولی)، وجود آزمایشگاه-های مختلف مانند آندرولوژی، جنین¬شناسی، IVF، ژنتیک و... می¬باشد که نیازمند افراد متخصص با دانش کافی در زمینه آندرولوژی، جنین¬شناسی، فریز نمودن نمونه¬ها و داشتن آگاهی علمی از چگونگی روند باروری در مراحل مختلف است. بالا بودن آگاهی علمی و توانایی عملی فارغ¬التحصیلان این رشته باعث می¬شود تا با درصد لقاح بیشتر، جنین با کیفیت بالاتر، درصد ترانسفر بیشتر، فریز با شرایط و برگشت مناس¬تر از تکرار درصد قابل توجهی از سیکل¬های درمانی جلوگیری شود. همچنین، این افراد در تکنیک¬های درمانی، پژوهشی سلول¬های بنیادی نقش موثر ایفا می¬کنند. ضمناً با ایجاد امکانات تحصیل این رشته در داخل کشور از خارج شدن مقادیر زیادی ارز جلوگیری می¬شود.
5. آینده دکتری بیولوژی تولید مثل (Vision):
انتظار می¬رود دانش¬آموختگان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته بیولوژی تولیدمثل، نیازهای آموزشی دانشگاه¬ها و مراکز باروری و ناباروری کشور را در این زمینه تأمین نمایند و همچنین با انجام پژوهش¬های پایه و بالینی، باعث ارتقای سطح دانش ناباروری و تولیدمثل شده و تبدیل به یکی از شاخص¬ترین بخش¬های دانشگاهی در سطح منطقه و جهان شوند.
6. هدف دکتری بیولوژی تولیدمثل  (Aims):
برنامه دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل با اهداف کلی زیر طراحی شده است:
* با بهره¬گیری از متون علمی جدید، بتوانند به آخرین اطلاعات در زمینه بیولوژی تولیدمثل دست یابند.
* روش¬ها و فنون جدید تدریس، درمان و تحقیق در رشته بیولوژی تولیدمثل را فراگیرند.
* با بهره¬گیری از فنون پژوهش¬های بنیادی و کاربردی، همچنین تهیه متون علمی و مواد آموزشی در گسترش مرزهای علم بیولوژی سهیم باشند.
* نتایج حاصل از پژوهش¬های بنیادی را با جنبه¬های کلینیکی ناباروری تلفی کنندو آن را در ارتقای کیفیت ART و سلول¬های بنیادی به کار گیرند.
7. بازارکار دکتری بیولوژی تولیدمثل (Role Definition):
دانش¬آموختگان این رشته دارای نقش¬های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و مشاوره¬ای خواهند بود.
8. شرح وظایف دکتری تولیدمثل  (Task Analysis)
الف- در زمینه پژوهشی:
* طراحی، تدوین و اجرای طرح¬های تحقیقاتی در حوزه بیولوژی تولیدمثل.
* پژوهش در زمینه¬های کاربردی با هدف یافتن راهکارهای جدید در زمینه طب تولیدمثل.
* تهیه مقالات پژوهشی و مواد آموزشی استخراج شده از تحقیقات در زمینه¬های گوناگون بیولوژی تولیدمثل.
* ارائه یافته¬های پژوهشی در مجامع علمی داخلی و بین¬المللی.
* هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه بیولوژی تولیدمثل.
ب- در زمینه آموزشی:
* طراحی و تدوین برنامه¬های آموزشی در زمینه¬های مرتبط با بیولوژی تولیدمثل.
* تدریس یک یا چند درس نظری و عملی در زمینه¬های مرتبط با بیولوژی تولیدمثل در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی.
* طراحی و تدوین روش¬های بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری¬ها و خلاقیت¬های لازم در این رابطه.
ج- در زمینه مدیریتی:
* هماهنگی و نظارت لازم جهت حفظ کنترل کیفی و کمی آزمایشگاه¬های ART در راستای افزایش موفقیت روش¬های لقاح آزمایشگاهی در درمان زوج¬های نازا.
* هماهنگی و نظارت در جهت پیاده¬سازی پروتکل¬های جدید آزمایشگاهی جهت افزایش سلامت باروری در کلیه مراحل رشد و تکامل جنین.
* هماهنگی و نظارت بر تهیه اطلاعات مربوط به سیکل¬های ART و ذخیره سازی در بانک¬های اطلاعاتی.
* طراحی، اجرا و مدیریت مراکز مرتبط با تولیدمثل.
د- مشاوره¬ای:
* ارائه مشاوره به زوج¬های نابارور
* ارائه مشاوره به مراکز و بیمارستان¬ها در زمینه¬های مرتبط با تولیدمثل
* ارائه مشاوره به شرکت¬های دارویی و صنایع مرتبط با تولیدمثل
9.  برنامه های راهبردی دکتری بیولوژی تولیدمثل :
بهره¬گیری از استراتژی¬ تلفیقی آموزشی برحسب شرایط و نیاز، استفاده از استراتژی استادمحوری (Teacher Centered) و یا شاگردمحوری (Student Centered)
استفاده از استراتژی¬های تلفیقی بین واحدهای اجباری و اختیاری و مبنای کلی طراحی برنام مد نظر قرار دادن نیازهای ملی و محلی، وظایف حرفه¬¬ای آینده فارغ¬التحصیلان با تأکید بر ارتباطات بین¬المللی، بهره¬گیری از فن-آوری¬های جدید، یادگیری مادام¬العمر و چندپیشگی.
طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وظایف حرفه¬ای آینده فارغ¬التحصیلان.
جهت¬یابی اجتماعی (Community Orientation)
استفاده از شیوه¬های مبتنی بر مشکل (Problem Orinted) برحسب مورد
بهره¬گیری از یکپارچگی (Integration) در عرصه¬های کاری
آینده¬نگر بودن برنامه آموزشی و توانایی هماهنگی با تغییرات الگوهای آموزشی و پژوهشی و به دنبال آن تغییر در وظایف فارغ¬التحصیلان
توجه ویژه به جنبه¬های پژوهشی برنامه و جهت دادن پایان¬نامه¬ها به ارائه حل مشکلات در زمینه تولیدمثل.
10. ظرفیت  پذیرش دانشجو دکتری بیولوژی تولید مثل :
* براساس آیین¬نامه و ضوابط مصوب شورای عالی برنامه¬ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می-باشد.
* دارا بودن دانشنامه در یکی از رشته¬های دکتری عمومی پزشکی، دکتری عمومی دامپزشکی، دکتری حرفه¬ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته¬های پرستاری، مامائی، فیزیولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، ویروس¬شناسی پزشکی، میکروب¬شناسی پزشکی، ایمنی¬شناسی پزشکی، خون¬شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، علوم تشریحی و بیولوژی تولیدمثل و بیولوژی جانوری با گرایش تکوینی باشند.
* مواد امتحانی و ضرایب شامل موارد زیر می¬باشد:
نام درس ضریب
جنین¬شناسی 2
فیزیولوژی غدد 1
بیولوژی سلولی و ملکولی 3
بافت شناسی غدد 2
آناتومی لگن و پرینه 2
جمع 10

جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی، به دفترچه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته¬های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.
11. رشته¬های مشابه  دکتری بیولوژی تولیدمثل در داخل کشور:
رشته مشابه در داخل کشور در این زمینه وجود ندارد.
12. رشته¬های مشابه  دکتری بیولوژی تولید مثل در خارج کشور:
این رشته درکشورهای انگلیسی زبان انگلستان، استرالیا، کانادا و آمریکا و در سایر کشورهای اروپایی تدریس می¬شود. مهمترین دانشگاه¬هایی که در زمینه تولیدمثل در مقطع دکتری دانشجو می¬پذیرند عبارتند از:
* University of Sydney, Australia.: دکتری در رشته طب تولید مثل از سال 1995
* Tufts University, Massavhusetts, U.S.A.: دکتری در رشته Developmental Biology و بیولوژی سلولی ملکولی.
* University of Hawaii, U.S.A.: دکتری در رشته بیولوژی تولیدمثل
* Imperial College Faculty of Medicine, London, U.K.: دکتری در رشته بیولوژی تکوینی
* Johns Hopkins University, U.S.A.: دکتری در رشته مولکولار بیولوژی
13. شرایط بکارگیری  دکتری بیولوژی تولید مثل :
براساس شرایط و ضوابط شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می¬باشد.
14. موارد دیگر (مانند بورسیه):
در صورت نیاز مطابق قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولیدمثل Reproductive Biology (Ph.D)
2- مدت  دوره دکتری بیولوژی تولید مثل :
طول دوره و شکل نظام آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته بیولوژی تولیدمثل مطابق آیین¬نامه آموزشی مربوطه مصوب شورای عالی برنامه¬ریزی علوم پزشکی می¬باشد.
3- نام دروس و تعداد واحدهای درسی دکتری بیولوژی تولید مثل :
تعداد کل واحدهای این دوره 50 واحد شامل 25 واحد دروس اختصاصی اجباری (Core)، 5 واحد دروس اختصاصی اختیاری (non Core) و 20 واحد پایان¬نامه می¬باشد.
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس کمبود و جبرانی (جدول الف) را نیز بگذراند.
- جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولیدمثل

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
01 سیستم¬های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 9 17 26 -
02 بافت شناسی 5/1 1 5/0 17 17 34 -
03 آناتومی لگن و پرینه 5/1 1 5/1 17 17 34 -
04 آمار و روش تحقیق و ارائه مقاله 2 5/1 5/0 26 17 43 -
05 بیولوژی سلولی مولکولی 5/2 5/1 1 26 34 60 -
06 ایمنی¬شناسی 5/1 1 5/0 17 17 34 -
07 جنین¬شناسی 5/1 1 5/1 17 17 34 -
08 ژنتیک 2 1 1 17 34 51 -
09 تکنیک¬های لقاح خارج رحمی در حیوانات آزمایشگاهی 1 5/0 5/0 9 17 26 -
10 فیزیولوژی غدد 5/1 5/1 - 26 - 26 -
جمع 16

* گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلاً آن را نگذرانده¬اند الزامی می¬باشد.
جدول ب) دروس اختصاصی اجباری (Core) دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولید مثل
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
11 هیستوپاتولوژی دستگاه تولیدمثل 2 1 1 17 34 51 02
12 تکامل جنین اولیه و فرایند لانه گزینی 5/2 5/1 1 26 34 60 07
13 ایمنی¬شناسی دستگاه تولیدمثل 2 5/1 5/0 26 17 43 -
14 آندرولوژی آزمایشگاهی 2 1 1 17 34 51 02 و 10
15 روش¬های منجمدسازی 2 5/0 5/1 9 51 60 12 و 14
16 بررسی علل ناباروری و نحوه انتخاب بیمار 5/1 1 5/0 17 17 34 -
17 تکنولوژی لقاح آزمایشگاهی 3 1 2 17 68 85 12و14
18 ژنتیک دستگاه تولیدمثل و تشخیص قبل از تولد 3 5/1 5/1 26 51 77 08 و 14و17
19 غدد تولیدمثل 2 2 - 34 - 34 10
20 سلول¬های بنیادی 2 1 1 17 34 51 12
21 کارورزی 3 - 3 - 204 204 پایان دوره
22 پایان¬نامه 20
جمع 45

جدول ج) دروس اختصاصی اختیاری (non core) دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولیدمثل
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
23 میکروبیولوژی دستگاه تولیدمثل 2 1 1 17 34 51 -
24 بیوتکنولوژی 2 1 1 17 34 51 18
25 کنترل کیفی آزمایشگاه 1 5/0 5/0 9 17 26 17
26 آشنایی با مهندسی بافت 1 5/0 5/0 9 17 26 -
27 اخلاق پژوهش پزشکی در تولیدمثل 2 2 - 34 - 34 -
28 همانند سازی و حیوانات ترانس ژن 2 2 - 34 - 34 07
جمع 10

 

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر دکتری بیولوژی تولید مثل
کلاس کنکور دکتری بیولوژی تولید مثل
جزوات نفرات برتردکتری بیولوژی تولید مثل
آزمون های کشوری دکتری بیولوژی تولید مثل
درباره رشته دکتری بیولوژی تولید مثل
ظرفیت پذیرش دکتری بیولوژی تولید مثل 
مدارک مورد پذیرش دکتری بیولوژی تولید مثل
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه بیولوژی تولید مثل
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (محمد)

  من شنیدم که اگر علوم تشریحی در دکتری بخونیم میتونیم کار بیولوژیست تولید مثل رو انجام بدیم درسته یا خیر؟

 • بله میشه اگر حیطه جنین و آیوی اف کارکنین

 • مهمان (سجاد)

  این رشته بهتره یا علوم سلولی کاربردی؟

 • این بهتره

 • مهمان (دیبا)

  سلام وقت بخیر .... من کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم واسه ارشد چه رشته ای شرکت کنم بهتره که امکان قبولی واسه دکتری بیولوژی تولید مثل بالایی داشته باشه؟؟ واقعا این رشته به اندازه که تعریف میکنن جای پیشرفت و کار داره؟

 • سلام
  آناتومی بهتره
  خیر

 • مهمان (فرانک)

  سلام وقتتون بخیر
  بنده ارشد فیزیولوژی پزشکی هستم ،چه موضوعی باید برای پایان نامه انتخاب کنم که مرتبط و دارای امتیاز برای دکترای بیولوژی تولید مثل باشه؟؟

 • سلام
  مرتبط بافیزیولوژی غدد وتولید مثل

 • مهمان (عطیه)

  در پاسخ به: تیم اداره سایت

  سلام خانم فرانک فکر میکنم پیامتون مال سه ساله پیشه که فرموده بودید ارشد فیزیولوژی پزشکی هستید میخاستم بدونم چطور پیش رفته؟؟موفق شدید وارد بیولوژی تولیدمثل بشید؟؟

 • مهمان (فاطمه)

  سلام من دانشجوی سال پنجم دکترای عمومی دامپزشکی هستم . میخواستم بدونم درصد قبولی من توی مصاحبه رشته بیولوژی تولید مثل چقدره ؟اصلا منو قبول میکنند؟

 • سلام
  بله شانس بالایی دارید

 • مهمان (بهار)

  سلام من دانشجوی ارشد بیوتک پزشکی هستم.میتونم بیولوژی تولید مثل بخونم؟

  از Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran
 • سلام
  بله میتونید

 • مهمان (سارا)

  ایا با ارشد مشاوره در مامایی میشه برای دکترا بیولوژی تولید مثل خوند؟؟؟؟

 • خیرنمیشه

 • مهمان (سارا)

  سلام با ارشد مشاوره در مامایی میشه بیولوژی تولید مثل دکترای نخصصی یا پژوهشیش رو خوند؟؟؟

 • مهمان (بهارک)

  سلام وقتتون بخیر .
  ببخشید یه سوال داشتم.
  راجع به تجمیع منابع کنکور.میشه لطفا بگید که منابع کنکور بیولوژی تولید مثل در حل حاضر چه کتاب هایی هستند؟
  ممنونم.

 • سلام
  زیست -جنین -بافت فقط غدد وتولیدمثل-آناتومی لگن - فیزیولوژی غدد وتولیدمثل

 • مهمان (farzaneh)

  سلام خسته نباشید من ارشد علوم تشریح هستم دکترای تولید مثل امتحان بدم آینده شغلی بهتری داره یا علوم تشریح؟ ممنون

 • سلام
  تولید مثل بهتره ولی هردوشوشرکت کنید بهتره

 • مهمان (ندا)

  سلام،من پزشك عمومي هستم،شانسي براي قبولي در اين رشته دارم؟ و اينكه أصلا پزشك ها تو مصاحبه شانس قبولي دارند يا نه؟

 • سلام
  بله-بله شانسشون بیشتره

 • مهمان (زيبا)

  سلام من كارشناسي مامايي و ارشد زيست شناسي ژنتيك خوندم . براي دكترا از بين رشته هاي بيوتكنولوژي پزشكي ، بيولوژي توليد مثل ،ژنتيك پزشكي ،پزشكي مولكولي كدوم يك بازار كارشون بهتر و بيشتره ؟؟؟ممنون ميشم راهنماييم كنين.

  از Tehran, Tehran Province, Iran
 • سلام
  ژنتيك پزشكي بهتره

 • مهمان (محمد ز)

  سلام و عرض ادب.من ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی هستم .میتونم در رشته دکترای بیولوزی تولید مثل شرکت کنم؟.موضوع پایان نامه ای که کتر کردیم تاثیری در مصاحبه دکترا داره یعنی بودن که رد شدن در این مورد.؟شما چه رشته ای رو پیشنهاد میکنید؟ برای خارج از ایران چه رشته ای رو پیشنهاد میکنید با این ارشدم برای دکترا بخونم؟ممنون

 • سلام
  بله میتونید-بله تاثیر داره- همین رشته خوبه برای اتخاب رشته باید هدفتون مشخص باشه که براساس اون رشته انتخاب کنید

 • مهمان (اسما)

  سلام خسته نباشید با ارشد آی سی یو میتوانم در رشته تولید مثل دکترا بخونم؟

  از Shahrekord, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
 • سلام
  بله میتونید

 • مهمان (فاطمه)

  با سلام. من فارغ التحصیل ارشد مامایی هستم از نظر بازار کار و اینده شغلی به نظرتون دکترای بهداشت باروری بهتره یا بیولوژی تولید مثل. و اینکه بیولوژی تولید مثل ارزش وقت گذاشتن رو داره؟ممنونم از پاسخگوییتون

 • سلام
  تولیدمثل بهتره

 • سلام
  تولیدمثل بهتره

 • مهمان (فرزان)

  سلام. من ارشد مامایی هستم . به نظرتون دکترای بهداشت باروری بهتره یا دکترای بیولوژی تولید مثل؟

 • سلام
  دکترای بیولوژی تولید مثل بهتره

 • مهمان (مهناز)

  سلام
  من کارشناس اتاق عملم میخواستم ببینم ارشد اتاق عمل بخونم میتونم دکتری بیولوژی شرکت کنم؟

 • سلام
  خیر نمیتونید

 • مهمان (الهام)

  سلام، وقتتون بخیر
  من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی هستم و الان توی دانشگاه حق التدریس هستم و فیزیولوژی تدریس میکنم. میخواستم بدونم برای کنکور دکترا فیزیولوژی شرکت کنم یا بیولوژی تولیدمثل؟بازار کدوم بهتره؟

 • سلام
  فیزیولوژی قبولیش خیلی راحتتره ولی بازار بیولوژی تولیدمثل بهتره

 • مهمان (تیمور)

  سلام من ارشد زیست شناسی جانوری با گرایش فیزیولوژی جانوری دارم توی دفترچه وزارت بهداشت نوشته بیولوژی با تمام گرایش ها مجوز شرکت دارد آیا من ظور از بیولوژی فیزیولوژیه؟ خواستم بدونم که آیا من می تونم دکترای بیولوژی تولید مثل شرکت کنم؟

 • سلام
  خیر-بله میتونید شرکت کنید

 • مهمان (اعظم)

  با سلام میخواستم بدونم دکترای مامایی بهتره یا دکترای بیولوژی تولید مثل؟

 • سلام
  مامایی بهتره

 • مهمان (آگرین)

  سلام
  من لیسانس آموزش ابتدایی و ارشد فیزیولوژی جانوری دارم آیا می تونم دکترای تولید مثل شرکت کنم؟

 • سلام
  بله میتونید

 • مهمان (آگرین)

  سلام
  ببخشید من به بیولوژی تولید مثل علاقه دارم می خوام این رشته را ادامه بدم به نظر شما از لحاظ شرعی مشکل نداره؟خواهشا جواب بدین چون خیلی برام مهمه

 • سلام
  نه چه مشکلی داره شما کار آزمایشگاهی انجام میدید

 • مهمان (زهره)

  سلام میخاستم ببینم آینده شغلی دکتری فیزیک پزشکی بهتره یا بیولوژی تولید مثل؟

 • سلام
  آینده شغلی دکتری فیزیک پزشکی برای هیئت علمی شدن بهتره - بیولوژی تولید مثل برای کار درمراکز پژوهشی درکل فیزیک پزشکی بهتره

 • مهمان (فرزانه)

  سلام، من ارشد پرستاری کودکان دارم، می تونم در آزمون دکتری بیولوژی تولیدمثل شرکت کنم؟ اصلا این رشته بازار کار داره که بخوام براش وقت بذارم؟ به نظر شما دکتری پرستاری بهتره یا دکتری تولیدمثل (از لحاظ موقعیت شغلی)؟

 • سلام
  بله
  بله داره ولی قبولیش سخته دکتری پرستاری بهتره

 • سلام
  برای درس ایمنی شناسی کنکور بیولوژی تولیدمثل چه منبعی معرفی می کنید؟

  از Mashhad, Khorasan Razavi, Iran
 • سلام
  منشور ایمونولوژی2 دکترعقیل انتشارات معین

 • مهمان (mahtab)

  وقت بخیر، میخواستم بدونم که باتوجه به ظرفیت کم این رشته در ایران ، فکر می کنید اپلای کردن واسه یه کشور دیگه ساده تر باشه یا نه اینجا هم میتونم توی این رشته قبول بشم؟؟؟

  از Isfahan, Isfahan, Iran
 • سلام
  خارج سختتره اینجا تحصیل راحتتر وبهتره مدرکش

 • مهمان (مناقاسمی)

  باسلام
  من فارغ التحصیل مقطع ارشد گرایش فیزیولوؤی تولیدمثل (دام) هستم اما رشته کارشنای من مهندسی کشاورزی است و ارشد هم در این رشته اما گرایش فیزیولوژی تولیدمثل دام ادامه داده ام و پایان نامه من درباره ناباروری در موش بوده است آیا میتوانم در آزمون دکترای بیولوژی تولیدمثل شرکت کنم ؟

 • سلام
  بله میتونید

 • مهمان (زهرا)

  سلام
  من ارشد فیزیولوژی گیاهی هستم. میتونم دکترای بیولوزی تولیدمثل شرکت کنم؟

 • سلام
  بله میتونید

 • مهمان (hn)

  سلام.من فارغ التحصیل رشته هوشبری ام.ارشد چه رشته هایی میتونم شرکت کنم که بتونم برا دکترا بیولوژی تولید مثل بخونم؟؟؟و کدوم رشته مرتبط تره؟؟؟؟ مرسی

 • با سلام
  بهتر است رشته هایی مانند علوم تشریح یا فیزیولوژی پزشکی را بخوانید.

 • مهمان (samaneh)

  سلام خیلی ممنون از اطلاعات خوب شما
  من رشته تحصیلی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی هست،میتونم برای دکترا این رشته رو شرکت کنم؟
  برای قبولی چه منابعی رو باید بخونم؟

 • با سلام
  بله می توانید شرکت کنید.
  با توجه به اینکه شما تغییر رشته ای هستید بهتر است از بسته های آموزشی استفاده کنید.

 • مهمان (مهمان)

  میشه بگید واسه قیولی چه درصدهایی رو باید بزنیم؟

 • با سلام
  میانگین درصدبین 60 الی 70

 • مهمان (راحیل)

  سلام ممنون از اطلاعات بسیار مفیدتون
  من کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری با گرایش فیزیولوژی هستم.موضوع پایان نامه ام هم در ارتباط با کاهش دردهای نوروپاتیک در شیمی درمانی سرطان بوده آیا میتوانم برای شرکت در این رشته اقدام کنم؟

 • باسلام
  بله می توانید شرکت کنید.

 • مهمان (sina)

  salam
  reshtam dampezeshkiye va payan namam martabet ba in reshte nist , baram moshkeli pish nemiyad ? payan namam mortabet ba gorohe mamamiyeeye

 • خیر
  مرتبط میشه

 • مهمان (رضا)

  سلام میخواسم بدونم با دکترای این رشته میشه تو مراکز ناباروری کرد؟اگر اره حقوق و درامدش ایا خوب است؟ و دکتری این رشته چند سال طول می کشد؟

 • سلام
  بله-بله-4سال

 • با سلام
  بهتر است رشته هایی مانند علوم تشریح یا فیزیولوژی پزشکی را ادامه دهید.

 • مهمان (مالمیر)

  در پاسخ به: تیم اداره سایت

  با سلام و عرض ادب.
  در مورد دانشگاه های خارج از کشور که در مقطع دکترا بیولوژی تولید مثل دارند اطلاعات میخواستم، باید اطلاعات دقیق رو از چه طریق کسب کنم؟ سپاس

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید