ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دکتری تخصصی آموزش بهداشت وارتقا سلامت Health Education and Health Promotion
برنامه ریزی آموزشی دکترا آموزش بهداشت:
مطابق آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhDمصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
تعداد کل واحد های درسی دکترا آموزش بهداشت:
دروس اختصاصی اجباری(CORE)20واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore)8 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 48واحد
دانشجو موظف استبا تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثرتعداد16واحداز دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند

الف)جدول دروس کمبود یل جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 9 17 26
2 پویایی گروه 2 2 - 34 - 34
3 روابط انسانی درمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2 2 - 34 - 34
4 آمارحیاتی 2 2 - 34 - 34
5 روش تحقیق درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 34 34
6 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 3 3 - 51 - 51
7 زبان تخصصی 2 2 - 34 - 51
8 تکنولوژی و روشهای آموزشی 2 1 1 17 34 51
9 ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 - 34 - 34
10 روان شناسی رفتارسالم 2 2 - 34 - 34
11 ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم 2 2 - 34 - 34
12 جامعه شناسی سلامت 2 2 - 34 - 34
13 چالشهای معاصرسلامت درجهان و ایران 2 2 - 34 - 34
14 اصول اپیدمیولوژی 2 2 - 34 - 34
جمع 28

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تاییدشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثرتعداد 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذارند.
گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلا آن را نگذرانیده اند الزامی می باشد.

جدول ب- دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
15 ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 5/1 5/0 26 17 43
16 نظریه ها والگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1 2 5/1 5/0 26 17 43
17 نظریه ها والگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 5/1 5/0 26 17 43 16
18 پژوهش درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 5/1 5/0 26 17 43
19 استراتژیهای ارتقاء سلامت 2 - 34 34
20 برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 1 34 17 51
21 ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 5/1 5/0 26 17 43
22 ارتقاء سلامت اجتماع محور 2 5/1 5/0 26 17 43
23 سمینار 1 1 34 34
24 کارآموزی 1 1 51 51
25 کارورزی 1 1 68 68 26
26 پایان نامه 20 20
جمع 40

ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
27 ارتقاء سلامت نوجوانان و جوانان 2 2 - 34 - 34 -
28 ارتقاء سلامت و پیشگیری ازرفتارهای پرخطر 2 2 - 34 - 34 -
29 ارتقاء سلامت سالمندان 2 2 - 34 - 34 -
30 مدارس ارتقاء دهنده سلامت 2 2 - 34 - 34 -
31 ارتقاء سلامت زنان 2 2 - 34 - 34 -
32 محیط کارارتقاء دهنده سلامت 2 2 - 34 - 34 -
33 بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت 2 2 - 34 - 34 -
34 بهداشت بین الملل 2 2 - 34 - 34 -
35 سیاستگذاری سلامت محور 2 2 - 34 - 34
36 اخلاق درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 - 34 - 34 -
37 طراحی و ارزشیابی رسانه 2 2 - 34 - 34
38 پژوهش کیفی درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 2 - 34 - 34
جمع 22

دانشجو می بایست 8 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه موردنظر، با موافقت استادراهنما و تاءیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری آموزش بهداشت

دانلود سوالات دکتری آموزش بهداشت

کلاس کنکور دکتری آموزش بهداشت

جزوات نفرات برتردکتری آموزش بهداشت

درباره رشته دکتری آموزش بهداشت

مدارک مورد پذیرش دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

ظرفیت پذیرش دکتری آموزش بهداشت 

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید