ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تربیت و آموزش نیروی انسانی در زمینه مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی بواسطه کمبودهای موجود از یک طرف و نیازهای اساسی به آن از طرف دیگر، از اهمیت خاصی برخوردار است. این کمبودها و نیازها ایجاب می¬کند که نه تنها برنامه¬ریزی دقیقی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صورت بگیرد، بلکه جهت حداکثر بهره-گیری از نیروی متخصصان موجود نیز، تدابیر لازم اتخاذ گردد. از طرفی نیاز مبرمی که به تکمیل کادر علمی دانشگاه¬ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در این رشته وجود دارد، ایجاد دوره آموزش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را از اولویت خاصی برخوردار می¬سازد، بدیهی است که با توجه به نیازهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کنونی کشورمان، تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور، ضمن کمک به پویائی موسسات آموزشی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران، در جهت پشتیبانی از سیاست خودکفائی و برنامه¬های توسعه ملی نیز قابل توجیه و حمایت می¬باشد.
1- تعریف دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی:
دوره دکتری (Ph.D) رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دوره¬ای است که منجر به تربیت نیروی متخصص و متهد در مقطع دکتری رشته مذکور می¬گردد هدف کلی از ایجاد این دوره پاسخگویی به نیازهای جامعه برای تحقق بخشیدن به استقلال و تقویت بنیه علمی دانشگاه¬ها و اداره واحدهای بهداشتی درمانی کشور جمهوری اسلامی ایران می¬باشد.
2- مدت دوره دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :
دوره دکتری (Ph.D) رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دارای دو قسمت آموزشی و پژوهشی است. قسمت آموزشی را مجموعه¬ای از دروس تشکیل می¬دهد که در این برنامه گنجانیده شده است. در قسمت پژوهشی عمده کار دانشجو پژوهش پیرامون مسایل و مشکلات واحدهای بهداشتی و درمانی و تدوین رساله مربوط می¬باشد. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا 5/4 سال بوده و طول مدت مجاز آموزشی 2 تا 5 نیمسال تحصیلی است. حداکثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد می¬باشد. طول مدت گذراندن واحدهای ؟؟؟؟؟ از یکسال تجاوز نخواهد کرد و جزء سنوات محسوب نمی¬گردد. دانشجویان پس از گذراندن کلیه دروس مربوطه مجاز به گذراندن امتحان جامع خواهند بود.
انتخاب و ثبت رساله دوره دکتری موکول به توفیق دانشجو در امتحان جامع است. به هر حال کلیه موارد مطابق آئین¬نامه آموزشی دوره دکترای (Ph.D) مصوب شورای عالی برنامه¬ریزی اجرا خواهد گردید.
3- واحدهای درسی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دوره دکتری شامل:
27 واحد درسی، 3 واحد کارورزی و 20 واحد رساله و گذراندن دروس پیشنیاز لازم می¬باشد.
4- شرایط ورود به دوره دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :
شرایط ورود به دوره دکتری عبارتست از:
1) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
2) علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه براساس آئین¬نامه¬های آموزشی، داوطلبان ورود به دکترا می¬باشد حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و یا مدیریت بیمارستان یا دکترای حرفه¬ای پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکگی از یکی از دانشگاه¬های معتبر داخل یا خارج از کشور که به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان رسیده باشد. این داوطلبان می¬باید آزمون ورودی دوره دکترا را با موفقیت بگذارنند.
3) موفقیت در امتحان یکی از زبان¬های خارجی، به تعیین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.
4) قبولی در امتحانات اختصاصی ورودی به دوره دکتری.
5) داشتن معرفی¬نامه، مبنی بر صلاحیت تحصیل در دوره دکتری، حداقل از 2 تن از استادان قبلی داوطلب.
تبصره: پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکانی که در دوره دکتری پذیرفته می¬شوند، ملزم به گذرانیدن کلیه دروس کمبود دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می¬باشند.
5- بازارکار دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :
فارغ¬التحصیلان دوره دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با اطلاعاتی که در این دوره کسب می¬کنند، قادر خواهند بود در مراکز آموزش عالی و دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی به تدریس و پژوهش در زمینه¬¬های مدیریت، برناه¬ریزی و ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی بپردازند. همچنین فارغ¬التحصیلات این دوره می-توانند در فعالیت¬های ستادی و اجزایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسات تحقیقاتی و بهداشتی، شبکه¬های بهداشتی درمانی، بیمارستان¬های تخصصی و آموزشی و واحدهای برنامه¬ریزی بهداشتی درمانی کشور بکار اشتغال ورزند.
6- ضرورت دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :
با عنایت به موارد زیر، ضرورت ایجاد دوره دکتری (Ph.D) رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی روشن می¬گردد:
الف- تربیت نیروی انسانی متخصص آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ب- تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت مدیریت و ارائه خدمات اجرایی در واحدهای بهداشتی درمانی، ارتقاء و گسترش کمی و کیفی خدمات در مراکز بهداشتی درمانی کشور.
ج- بکارگیری مطلوب و حداکثر بهره¬وری از امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جهت رشد و تعالی امور بهداشت و درمان از طریق اعمال روش¬های نوین و پویای مدیریت علمی و استراتژیک.

 

 

 

مطالب مرتبط:

مواد امتحانی وضرایب مربوطه دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مدارک موردپذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانلود سوالات مدیریت خدمات بهداشتی
کلاس کنکور دکتری مدیریت خدمات بهداشتی
جزوات نفرات برتردکتری مدیریت خدمات بهداشتی
آزمون هاي کشوری دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
درباره رشته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی
ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید