ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت NICUاهداف ويژه رفتاري: 1. واحدمراقبتهاي ويژه نوزادانNICUراشرح دهد . 2. روشهاي تشخيصي ودرماني نوزادان درNICU را توضيح دهد . 3. نحوه گذاردن انواع لوله گذاري معده رابداند وباانواع نمونه گيري هاي وريدي وشرياني وکتتريزاسيون آشناباشد . 4. نحوه آسپيراسيون سوپراپوبيك رابداند . 5. انواع صدمات زايماني رانام برده وتشريح نمايد . 6. نوزادان پرخطرومشكلات شايع آنها را توصيف نمايد 7. نحوه مراقبتهاي پرستاري از نوزادان مادران ديابتي ،نوزادان نارس رابداند . 8. فشارمثبت مداوم راه هوايي(CPAP) 9. NCPAP درنوزادان نارس 10. روشهاي مختلف تهويه راشرح دهدو حمايت تنفسي از نوزاد را انجام دهد. 11. جداكردن نوزاد ازدستگاه تهويه راانجام دهد . 12. فرايند پرستاري در نوزادان ديررس ، نوزادان باوزن تولد كم(LBW)محدوديت رشدداخل رحمي(IUGR) ونوزادان مادران ديابتي توصيف نمايد . 13. بيماريهاومسائل رايج نوزادان راشرح دهد. 14. نكاتي درمورد خون وفراورده هاي آن 15. دانش پرستاري درمورد ترانسفوزيون خون راداشته باشد . 16. با انواع اورژانسهاي نوزادان وتدابير پرستاري آن آگاه باشد . 17. احياء درنوزادان رابطور صحيح انجام دهدآشنايي با واحد مراقبتهاي ويژه نوزادان مراقبت ازنوزاددر NICU عكس العمل نوزاد به NICU نشانه هاي هشداردهنده وبيانگرمشكل نوزاد لوله دهاني- معدي،لوله بيني- معدي،لوله ترانس پيلوريك، ،نمونه گيري مويرگي، وريدي، شرياني،كانولاسيون وريدمحيطي،راه وريدي محيطي طولاني،كاتتريزاسيون رگ نافي،كاتتريزاسيون وريد نافي،كاتتريزاسيون شريان نافي،كاتترمركزي واردشده ازراه پوست(PICC)،كاتتر شريان محيطي(PAL)،كتتر مركزي جراحي(Cutdown)،درن قفسه سينه،پونكسيون لومبر(LP)جمع آوري نمونه ادرار،آسپيراسين سوپراپوبيك، لوله داخل تراشه(ETT) انواع صدمات زايماني، نوزادان پرخطرومشكلات شايع آنها،نوزادان مادران ديابتي فشارمثبت مداوم راه هوايي درنوزادان نارس،تهويه شروع شونده با تنفس بيمار(PTV )،جداكردن نوزادا ازدستگاه تهويه. اكسيژناسيون غشايي خارج بدني(ECMO)،نوزادان ديررس نوزادان باوزن تولد كم(LBW)محدوديت رشدداخل رحمي(IUGR) مكانيسم هاي اتلاف گرما،هيپوترمي،استرس سرما،آسيب ناشي ازسرما ،هيپوترمي،توكشيدگي بين دنده اي،آپنه درنوزادان نارس،سندرم زجر تنفسي نوزاد(IRDS)،سندرم آسپيراسيون مكونيوم(MAS)،سندرم مرگ ناگهاني نوزاد(SIDS) رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP)،آنتروكوليت نكروزان(NEC)،رفلاكس معده به مري(GER،اسهال،زردي نوزادي،- فيزيوپاتولوژي،زردي شيرمادر ،ايكترپاتولوژيك زردي ناشي ازكمبود(G6PD)،ناسازگاري (Rh) ايمونوگلوبولين داخل وريدي،،تعويض خون،داروها،هيدروپس جنيني،كرنيكتروس كانديديازدرنوزادان،برفك،عفونت درنوزادان،سندرم پاسخ التهابي سيستميك(SIRS)،شوك سپتيك،نكاتي درمورد خون وفراورده هاي آن،توصيه هاي پرستاري درمورد ترانسفوزيون خون،عوارض تزريق خون وفراورده هاي آن انعقادداخل رگي منتشر(DIN)،بيماري خونريزي دهنده نوزادان(HDN)،خونريزي اطراف بطني- داخل بطني(PIVH)،تشنج، مننژيت آسفكسي حوالي تولد،آنسفالوپاتي هيپوكسيك- ايسكميك(HIE)،احياء درنوزادان خفگي وبي حالي،اصول احياء موفق،تكنيكهاي احياء،تهويه،بگهاي تهويه،ماسكهاي صورت،راههاي تجويزدارو، مراقبت ازنوزادپس ازاحيا علائم ايست قلبي و تنفسي،مراحل احياء قلبي ريوي ،اقدامات لازم درBCLSوACLS كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك درCPR،موارد استفاده داروهاي مختلف CPR عوارض CPRوروش هاي پيشگيري ،       مراقبت هاي پس ازCPRموفق 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید