ورود  \/ 
ثبت نمودن

اخبار آزمون دکترای تخصصی

نمایش # 
ظرفیت پذیرش جدید برای رشته های دکتری وزارت بهداشت 13 مرداد 1401
تمدید مهلت انتخاب رشته و اعلام ظرفیتهای جدید در آزمون دکتری وزارت بهداشت 12 مرداد 1401
آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 12 مرداد 1401
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال 1401 وزارت بهداشت 10 مرداد 1401
احتمال تغییر نظام پذیرش دانشجوی دکتری 09 مرداد 1401
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت یکم مرداد 28 تیر 1401
ادغام آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان خارج از کشور دکتری عمومی داروسازی 20 تیر 1401
انتشار کلید نهایی سوالات آزمون دکتری وزارت بهداشت 20 تیر 1401
آخرین مهلت اعتراض به سؤالات آزمون دکتری تخصصی پزشکی 11 تیر 1401
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 07 تیر 1401
انتشار کلید اولیه آزمون دکتری پزشکی ۱۴۰۱ 06 تیر 1401
زمان انتشار کلید اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 04 تیر 1401
اولین روز رقابت داوطلبان دکتری رشته های علوم پزشکی 02 تیر 1401
آخرین مهلت دریافت کارت آزمون دکتری وزارت بهداشت 01 تیر 1401
زمان توزیع کارت آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 29 خرداد 1401
جدید