ورود  \/ 
ثبت نمودن
 
 
عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
قارچ شناسیدکتراسماعیلی 10یکشنبه1۶-۱۹1401/9/27
ایمنی شناسیدکتر یزدان دوست 80جمعه13-161401/6/4
تک یاخته شناسی دکتراسماعیلی 10یکشنبه۱6-191401/9/27

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
زبان انگلیسیدکتر طالع پسند50دوشنبه19:30-211401/11/10

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری قارچ شناسی

جزوات نفرات برتردکتری قارچ شناسی

آزمون های کشوری دکتری قارچ شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری قارچ شناسی

مدارک مورد پذیرش دکتری قارچ شناسی پزشکی

درباره رشته دکتری قارچ شناسی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه قارچ شناسی پزشکی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید