ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 دوره دکتری تخصصی رشته انفورماتیک پزشکی Medical information(PhD)
برنامه ریزی آموزشی دکترا انفورماتیک پزشکی:
مطابق آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
نام دروس و تعداد کل واحد های درسی:
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 20واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 8 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 48واحد
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 5/0 5/0 9 17 26
2 اصول اپیدمیولوژی 2 2 - 24 - 34
3 آمار و روش تحقیق 2 1 1 17 34 51
4 اصول مدیریت 2 2 - 34 - 34
5 آشنایی با مهندسی اطلاعات 2 2 1 34 34 68
6 کلیات دانش پزشکی 3 3 - 51 - 51
7 ساختمان داده و اصول برنامه نویسی 2 2 1 34 34 68
8 ریاضیات عمومی 2 2 - 34 - 34
جمع 19
الف)جدول دروس کمبود یل جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) انفورماتیک پزشکی
علاوه برواحد های درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تعداد16واحداز دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند.
*دانشجویانی که قبلا ،این واحد را نگذرانده باشند.ملزم به گذراندن آن به عنوان کمبود یا جبرانی می باشند.
ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی
کددرس نام درس تعداد واحددرسی تعداد ساعت درسی پیشنیازیا
همزمان
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
9 امنیت وحریم داده ها وجنبه های اخلاقی درانفورماتیک پزشکی 1 1 - 17 - 17 -
10 آمار و اپیدمیولوژی (پیشرفته) 2 5/1 5/0 26 17 43 -
11 انفورماتیک سلامت 2 2 - 34 - 34
12 اکتشاف دانش و داده کاوی دربانک های اطلاعاتی پزشکی 3 2 1 34 34 68
13 هوش مصنوعی 2 5/1 5/0 26 17 43 -
14 سیستم های اطلاعات سلامت 2 5/1 5/0 26 17 43 -
15 تصمیم گیریهای پزشکی و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری 2 2 - 34 - 34
16 روش های ارزیابی و ارزشیابیدرانفورماتیک پزشکی 2 5/1 5/0 26 17 43 -
17 روشهای طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات و دانش تکسونومی 1 - 1 - 34 34
18 مدلسازی و تحلیل جریان های کاری 2 5/1 5/0 26 17 43 -
19 سمینار 1 - 1 - 34 34 -
20 پایان نامه 20
جمع 40

ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)انفورماتیک پزشکی
کددرس

نام درس تعدادواحد درسی تعدادساعات درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
21 کاربرد فناوریهای نوین درپزشکی 2 1 1 17 34 51 -
22 کاوشگرهای هوشمنددرپزشکی 2 2 - 34 - 34 -
23 استاندارد های اطلاعات سلامت 2 2 - 34 - 34 -
24 آموزش الکترونیک وانتقال دانش در انفورماتیک پزشکی 2 5/1 5/0 26 17 43 -
25 ابزار و روش تحقیق درانفورماتیک پزشکی 2 5/1 5/0 26 17 43 -
26 مدیریت پروژه درراه اندازی سیستم های اطلاعات 2 2 - 34 - 34 -
27 اصول طراحی سیستم ها و نرم افزارهای پزشکی 2 5/1 5/0 26 17 43 -
28 پزشکی از راه دور 2 5/1 5/0 26 17 43 -
جمع 16

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری انفورماتیک پزشکی

دانلود سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی

کلاس کنکور دکتری انفورماتیک پزشکی

جزوات نفرات برتر دکتری انفورماتیک پزشکی

درباره رشته انفورماتیک پزشکی

ظرفیت پذیرش دکتری انفورماتیک پزشکی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه انفورماتیک پزشکی

مدارک مورد پذیرش دکتری انفورماتیک پزشکی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید